இடுகைகள்

2021 இலிருந்து இடுகைகளைக் காட்டுகிறது

துடிக்கும் இதயம்

  காதல்....... ஆனந்த கண்ணீரில்... ஆரம்பித்து....... ஆறுதல் கண்ணீரில்..... முடிகிறது..........!!! முகில்களுக்கிடையே.... காதல் விரிசல்....... வானத்தின் கண்ணீர்...... மழை..........................!!! நான் வெங்காயம் இல்லை.... என்றாலும் உன்னை..... பார்த்தவுடன் கண்ணீர்.... வருகிறது................!!! & கவிப்புயல் இனியவன் இறந்தும் துடிக்கும் இதயம் காதல் கஸல் (பதிவு 01)

மாமியார் மருமகள்

குடும்ப ஒற்றுமையில் மாமியார் மருமகள்  :::::::::::::::::: வண்டியின் சக்கரங்கள்..  மாமியாரும் மருமகளும்.... / பொறுமையும்  ஏற்றலும்...  வண்டியின் அச்சாகும்.... / முதுமை இளமையின்...  பாசப்பிணைப்பு உறவாகும்.... / பிறந்தவீடு புகுந்தவீடு.... எண்ணம் வேண்டாம்... /  மருமகள்  விட்டுக்கொடுக்கணும்.... மாமியார்  தட்டிக்கொடுக்கணும்.... / முதுமையில் பெற்ற... குழந்தை  மருமகள்.../ இளமையில் கிடைத்த...  தாயே மாமியார்.... / முதலாளி எண்ணங்கள்...  விலக்குதல் நன்று... / இல்லம் என்னும்...  ஆலயம் மிளிரும்... / உறவும் அயலும்..  போற்றி வாழ்த்தும்... / @ கவிப்புயல் இனியவன்  (யாழ்ப்பாணம்)

ச - வரி கவிதை

  அகராதி தமிழ் சொற்கள் கவிதை  "ச " வரிகள்  .......  சதியை மதியால் வெல்...  சங்கடங்களை திறனாய்வு செய்... சகுனம் பார்த்து வீணாகாதே....  சாத்தியம் தவறாமல் வாழ்...  சங்கற்பம் கொள் வெற்றி நிச்சயம்.... !!! சத்துருவை நீயே உருவாக்காதே...  சந்தர்ப்பங்களை தவறவிடாதே...  சந்தேகம் கொண்ட செயல் செய்யாதே...  சமூக நோக்குடனும் வாழ்....  சந்ததி வழி நீடுடுடி வாழ்வாய்.... !!! சம்பிரதாய சடங்கில் மூழ்காதே....  சரணடைந்து மானம் இழக்காதே....  சரீரம் கெடும் பொருள் தொடாதே....  சவால்களை எதிர்கொள்... சரித்திரம் படைப்பாய் பாரினில்.... !!! @ கவிநாட்டியரசர்,  கவிப்புயல் இனியவன்  (யாழ்ப்பாணம்)

உதிர்ந்து கொண்டிருக்கும் மலர்கள்

  உன்னில்.....  அதிகமாக அன்பு...  வைத்தேன்....  அவதிப்படுகிறேன்.... ! அதிகமாக....  நம்பிக்கை வைத்தேன்....  துடிக்கிறேன்..... ! என் தவறு...  என்னில் அதிகமான அன்பையும்...  நம்பிக்கையும்...  வைக்க தவறிவிட்டேன்....! காதல்...  காதலிக்க மட்டும்...  அல்ல....  வாழ்க்கையையும். கற்றுத்தரும்..... !!! ......... உதிர்ந்து கொண்டிருக்கும் மலர்கள் (01) .....  காதல் கவிதைகள்  .....  கவிப்புயல் இனியவன்  யாழ்ப்பாணம்