இடுகைகள்

அக்டோபர் 1, 2016 இலிருந்து இடுகைகளைக் காட்டுகிறது

சின்ன (S) மன (M) சிதறல் (S) 02

சின்ன (S) மன (M) சிதறல் (S) கைபேசிக்கு கவிதைகள் ------------------------------------ காதல் அழகும் ... அழுக்கும் நிறைந்தது ... ஆனாலும் அழகு ...!!! ^^^^^ கண்ணுக்குள்.... கண்ணீர் மட்டுமல்ல ... இரத்தமும் இருக்கிறது ... மறந்து விடாதே ....!!! ^^^^^ என் காதல் நினைவு உன் காதல் நினைவு எப்படி தாங்கும் என் இதயம் ....!!! ^^^^^^ கவிப்புயல் இனியவன்

சின்ன (S) மன (M) சிதறல் (S)

இதயத்தை முள்ளாய் .... வைத்துக்கொண்டு ... கண்ணை மலராய் .... வீசுகிறாய் ....!!! ^^^^^ நான் விடுவது கண்ணீர் .... என்று நினைக்கத்தே .... நீ தந்த நினைவுகள் ....!!! ^^^^^ காதலில் கண்ணீர் ... வரவில்லையென்றால் ..... இன்பமில்லை .....!!! &^& சின்ன (S) மன (M) சிதறல் (S) கைபேசிக்கு கவிதைகள் கவிப்புயல் இனியவன்