இடுகைகள்

மார்ச் 25, 2017 இலிருந்து இடுகைகளைக் காட்டுகிறது

ஹைக்கூ கவிப்புயல் இனியவன்

தானும் நிம்மதியாய் வாழ்வதில்லை பிறரையும் நிம்மதியாய் வாழவிடுவதில்லை பொறாமை & ஹைக்கூ கவிப்புயல் இனியவன்

ஹைக்கூ கவிப்புயல் இனியவன்

குப்பை தொட்டி நிரம்புதில்லை பெருக்க பெருக்க பெருகுகிறது மனக்குப்பை & ஹைக்கூ கவிப்புயல் இனியவன்

காதல் பிரமிட்

நீ...............................................01 நான்........................................02 காதல்.....................................03 கற்பனை...............................04 நினைவுகள்............................05 வாக்கு வாதம்.........................06 காதலுக்கு வலி......................07 காதல் பிரிவு...........................06 முரண்பாடு............................05 விலகல்.....................................04 சோகம்.....................................03 வலி............................................02 போ.............................................01 & கவிப்புயல் இனியவன் காதல் பிரமிட்