இடுகைகள்

டிசம்பர் 19, 2020 இலிருந்து இடுகைகளைக் காட்டுகிறது

சரயோகம்

 சரயோகம்....  உடலுக்கு ஆலய... தரிசனத்துக்கு....  நிகரானது....... !!! உயிருக்கு  இறை  தரிசனத்துக்கு.....  நிகரானது....... !!! @ கவிப்புயல் இனியவன்