சனி, 1 அக்டோபர், 2016

சின்ன (S) மன (M) சிதறல் (S) 02

சின்ன (S) மன (M) சிதறல் (S)
கைபேசிக்கு கவிதைகள்
------------------------------------

காதல் அழகும் ...
அழுக்கும் நிறைந்தது ...
ஆனாலும் அழகு ...!!!

^^^^^

கண்ணுக்குள்....
கண்ணீர் மட்டுமல்ல ...
இரத்தமும் இருக்கிறது ...
மறந்து விடாதே ....!!!

^^^^^

என் காதல் நினைவு
உன் காதல் நினைவு
எப்படி தாங்கும் என்
இதயம் ....!!!

^^^^^^
கவிப்புயல் இனியவன்

சின்ன (S) மன (M) சிதறல் (S)

இதயத்தை முள்ளாய் ....
வைத்துக்கொண்டு ...
கண்ணை மலராய் ....
வீசுகிறாய் ....!!!

^^^^^

நான்
விடுவது கண்ணீர் ....
என்று நினைக்கத்தே ....
நீ தந்த நினைவுகள் ....!!!

^^^^^

காதலில் கண்ணீர் ...
வரவில்லையென்றால் .....
இன்பமில்லை .....!!!


&^&
சின்ன (S) மன (M) சிதறல் (S)
கைபேசிக்கு கவிதைகள்
கவிப்புயல் இனியவன் 

வியாழன், 29 செப்டம்பர், 2016

உலகில் யாரும் இல்லை .....!!!

மனவேறுபாடை .....
தோன்றும் போதே ....
தடுக்கும் ஆற்றல் .....
எவனுக்கு வருகிறதோ ....?
அவனை வெல்ல இந்த .....
உலகில் யாரும் இல்லை .....!!!

மன கசப்பை நீக்கியவன் .....
முன் அனைவரும் தோல்வியை .....
சந்தித்தே ஆகவேண்டும் .....!!!
+
குறள் 855
+
இகல்
+
இகலெதிர் சாய்ந்தொழுக வல்லாரை யாரே
மிக்லூக்கும் தன்மை யவர்.
+
திருக்குறளும் கவிதையும் - நட்பியல்
+
கவிதை எண் - 75
+

மகா துன்பம் .......!!!

துன்பத்தில் கொடிய ....
துன்பம் மனத்துன்பம் .....
மனதை கொல்லும்....
மகா துன்பம் .......!!!

மனத்துன்பத்தை ......
நீக்கியவன் என்னவோ .......
அதுவே அவனுக்கு ....
இன்பத்தில் பெரும் .....
இன்பமாகும் .....!!!

+
குறள் 854
+
இகல்
+
இன்பத்துள் இன்பம் பயக்கும் இகலென்னும்
துன்பத்துள் துன்பங் கெடின்
+
திருக்குறளும் கவிதையும் - நட்பியல்
+
கவிதை எண் - 74
+
கவிப்புயல் இனியவன்

கொட்டி கிடைக்கும் புகழ் ........!!!


நீக்கு நீக்கு ....
மனவேறுபாடு ......
நீக்கு .........
நீக்கவேண்டியதில் .....
இதுவே முதன்மை ....!!!

நீக்கிய மனவேறுபாடை ......
நீக்கிய கணமே ........
கொட்டி கிடைக்கும் .....
புகழ் ........!!!

+
குறள் 853
+
இகல்
+
இகலென்னும் எவ்வநோய் நீக்கின் தவலில்லாத்
தாவில் விளக்கம் தரும்.
+
திருக்குறளும் கவிதையும் - நட்பியல்
+
கவிதை எண் - 73
+
கவிப்புயல் இனியவன்

நட்பின் சிறந்த குணம் ....!!!

நண்பா .....
நீ எனக்கு எத்தனை .....
வலிகளை துன்பங்களை ....
தந்தாலும் - நீ எந்தன் ....
நண்பனே ......!!!

இன்பத்தை தருபவன் .....
மட்டுமே நண்பன் இல்லை .....
துன்பத்தையும் தருவான் .....
சகித்து கொண்டு அவன் ....
நட்பையும் தொடர்வதே ....
நட்பின் சிறந்த குணம் ....!!!

+
குறள் 852
+
இகல்
+
பகல்கருதிப் பற்றா செயினும் இகல்கருதி
இன்னாசெய் யாமை தலை.
+
திருக்குறளும் கவிதையும் - நட்பியல்
+
கவிதை எண் - 72
+
கவிப்புயல் இனியவன் 

"மனவேறுபாடு "

"மனவேறுபாடு "
----------------------
மனிதனோடு ......
மட்டுமல்ல பகை ......
உயிரினங்கள் .....
எல்லாவற்றோடும் பகை .....!!!

எல்லாவற்றோடும் ....
ஒப்பிட்டு ,வேறுபடுத்தி ....
தன்னை தானே குறைத்து ....
மதிப்பிட்டு வாழ்வதே .....
"மனவேறுபாடு " என்பர் ....!!!
+
குறள் 851
+
இகல்
+
இகலென்ப எல்லா உயிர்க்கும் பகலென்னும்
பண்பின்மை பாரிக்கும் நோய்.
+
திருக்குறளும் கவிதையும் - நட்பியல்
+
கவிதை எண் - 71

புதன், 28 செப்டம்பர், 2016

நட்பு கவிதை

இறப்பது எளிதே
எனக்கு...!!!
நண்பா உன்னை ..
மறப்பதைக் காட்டிலும்...!!!

&^&
கவிப்புயல் இனியவன்
நட்பு கவிதை

----

அடி, முடி தேடினாலும்.....
அகராதியை புரட்டினாலும்.....
முழுமையான அர்த்தம் .....
புரியாது ......
நட்பின் ஆழம் ............!!!

&^&
கவிப்புயல் இனியவன்
நட்பு கவிதை

நம் காதல் ஆகிவிடும்....!!!

நீயும் காதல்......
சிறகு கொண்ட பறவை.....
பருந்தல்ல......
என்னோடு பறந்து வர.....
தயங்குகிறாய்.....!!!

காதலில்
அதிகமாக எரியாதே....
சாம்பலாகி விடுவாய்
உலகம் ஊதியே மறைத்து....
விடும்............!!!

காதலை ....
உண் - உன் காதல்.....
நம் காதல் ஆகிவிடும்....!!!

&^&
முள்ளில் மலரும் பூக்கள்
காதல் கஸல் கவிதை 1048
கவிப்புயல் இனியவன்

அணைந்தே விட்டாயே......!!!!

காதலில் நான் ......
மூலவேர் - நீயோ.....
இலை ஒரு நாள்.....
உதிர்ந்து விழுவாய்........!!!

நீ
பனிக்கட்டியில் உருவாகிய.....
கப்பல் தெரியாமல் உன்னில்......
பயணம் செய்துவிட்டேன்.......!!!

என் காதல் தீபமே........
உன்னை அணைத்தேன்........
அணைந்தே விட்டாயே......!!!!

&^&
முள்ளில் மலரும் பூக்கள்
காதல் கஸல் கவிதை
கவிப்புயல் இனியவன்

செவ்வாய், 27 செப்டம்பர், 2016

சமாதானம் ஆவாள்...............!!!

திட்டு வாங்குவாள் .....
சிலவேளை அழுவாள் .....
சில மணி நேரம் பேசமாடடாள் ......
அவளை சமாதான படுத்துவேன் .....
சின்ன சிரிப்போடு .......
சமாதானம் ஆவாள்...............!!!

நீயும் என் அப்பாவும் ......
ஒருதாண்டா என்று திட்டுவாள் .....
ஒருகணம் உறைந்து போவேன் .....
அவள் குழந்தை குணத்தில் ......
அப்பாவாக பார்க்கும் அழகு .....
தூயநட்பிலேயே காணலாம் .....!!!

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
நீ காதலியில்லை என்தோழி 
ஆண் பெண் நட்பு கவிதை 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
கவிப்புயல் ,கவிநாட்டியரசர்
^^^^^^^^^இனியவன்^^^^^^^^^

தூயநட்பிலேயே காணலாம் .....!!!

திட்டு வாங்குவாள் .....
சிலவேளை அழுவாள் .....
சில மணி நேரம் பேசமாடடாள் ......
அவளை சமாதான படுத்துவேன் .....
சின்ன சிரிப்போடு .......
சமாதானம் ஆவாள்...............!!!

நீயும் என் அப்பாவும் ......
ஒருதாண்டா என்று திட்டுவாள் .....
ஒருகணம் உறைந்து போவேன் .....
அவள் குழந்தை குணத்தில் ......
அப்பாவாக பார்க்கும் அழகு .....
தூயநட்பிலேயே காணலாம் .....!!!

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
நீ காதலியில்லை என்தோழி
ஆண் பெண் நட்பு கவிதை
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
கவிப்புயல் ,கவிநாட்டியரசர்
^^^^^^^^^இனியவன்^^^^^^^^^

நான் சுதந்திர பறவை ............!!!

அத்தனை நட்புகளும் ......
ஏதோ ஒரு நலன் தான் ......
உன் நட்பை எப்படி .....
வர்ணிப்பது .........?

நீ எனக்கு தாயா ......?
நீ என் தலைவியா ......?
நீ என் வழி நடத்துனரா .....?
நீ என் இறைவியா .....?

மாஜங்கள் காட்டும் ......
மாஜ உருவ கருவி -நீ
உருவம் தான் மாஜம்.......
உன் செயல்கள் சிற்பம் ......!!!

ஒரு அடைபட்ட இதயத்தில் .....
வாழ்ந்த என்னை .......
பறந்து திரியும் சிட்டு .....
குருவியாக்கியவள் -நீ
நீ என்னருகில் இருக்கும் ...
காலமெல்லாம் நான் ....
சுதந்திர பறவை ............!!!

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
நீ காதலியில்லை என்தோழி
ஆண் பெண் நட்பு கவிதை
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
கவிப்புயல் ,கவிநாட்டியரசர்
^^^^^^^^^இனியவன்^^^^^^^^^

அழகு தமிழ் பேசும் அழகி நீ

அவன்
----------
அழகு தமிழ் பேசும் அழகி நீ
அலங்காரம் இல்லாவிடினும் அழகி நீ
அகங்காரம் கொண்ட அழகி நீ
அகட விகடமாய் பேசும் அழகி நீ
அகத்தில் முழு நிலா அழகி நீ

அகம் முழுதும் நிறைந்தவளே.....
அழகுக்கு மகுடமாய் இருப்பவளே.....
அகோரமாக்குதடி உன் நினைவுகள்.....
அக்கினியில் எரியுதடி என் இதயம்.....
அணைத்துவிடு காதல் கொண்டென்னை.......!!!

 அவள்
---------
அச்சப்படாதே அச்சுதனே..........
அகம்பை யான் உனக்கேதான்.......
அகந்தையும் இல்லை ஆணவமும் இல்லை
அடர்த்தி கொண்ட நம் காதல்........
அகிலம் போற்றும் காதலடா..........!!!

அடைமழைபோல் இன்பம் தருவேன்.......
அந்தகாரத்தில் இன்பம் தருவேன்......
அபலை என்னை ஏமாற்றிவிடாதே......
அற்ப ஆயுளாய் ஆக்கிவிடாதே....
அன்பரசனே நீ என் இன்பரசன்.........!!!

&^&
அகராதி சொற்களில் கவிதை
கவிப்புயல் இனியவன்

திங்கள், 26 செப்டம்பர், 2016

கவிப்புயல் இனியவனின் கவிதை படைப்புகள் 04

முயற்சித்து பாருங்கள் வெற்றி நிச்சயம் .....!!!
கானா கவிதை
காதலின் இன்பமும் துன்பமும் ...!!!
காதல் அணுக்கவிதைகள்..!!!
காதல் சிதறல்கள்கவிப்புயல்
இனியவன் மூன்று வரிக்கவிதை

போராட்ட கவிதை
கே இனியவனின் பல்வகை கவிதைகள்
ஒரு தலைக்காதல் கவிதை
கே இனியவன் ஹைக்கூகள்
கே இனிவனின் குமுறல்

கவிதையும் வினாவும் - விடை தாருங்கள்
கே இனியவனின் புதுக்கவிதைகள்
கவிப்புயல் இனியவன் கவிதைகள் ............!!!!

கவிப்புயல் இனியவனின் கவிதை படைப்புகள் 03

சொல்லாடல் கவிதைகள்
கவிப்புயல் இனியவன் சோக கவிதைகள்
நெஞ்சத்தை கிள்ளாதே ராசா
 காதல் பூ போன்றது
 இன்றைய sms கவிதை

கே இனியவன் நட்பு கவிதை
அகராதி என் காதல் அகராதி
 முயற்சிசெய் - பயிற்சிசெய்
 என் கவிதை
கவிப்புயல் இனியவன் புதுக்கவிதைகள்

 தமிழ் இலக்கண இயக்கிய கவிதைகள்
ஒரு சொல் கவிதைகள்
 எப்போதும் நீ - எல்லாம் நீ
 காதல் மன முறிவு கவிதைகள்
 குழந்தைகள் கவிதைகள்
நீ எதை செய்தாலும் அது காதல்
காதல் கவிதையும் தத்துவமும்

 முகநூல் காதலருக்காக கே இனியவன்
உணவு உணர்வை பாதிக்கும் ...!!!
திருக்குறளும் கவிதையும் - இன்பத்துப்பால்
 கே இனியவன் ஹைக்கூகள்
நட்பு மலர்களே மலருங்கள்
 காதலில் எதுவும் நடக்கும்
கேள்வி..? பதில்..!!! கவிதை

கல்லறை இதயத்தின் கதறல்
 கவிதையால் அடிக்கிறேன் ......!!!
 கவிப்புயலின் வலிக்கும் இதயத்தின் கவிதைகள்
கவிப்புயலின் திருக்குறளுக்கு கவிதை
 கவிப்புயல் இனியவன் கவிதைகள்
ஐந்து வரி கவிதைகள் ......!!!

குடும்ப கவிதைகள்
படம் பார்த்தேன் கவிதை வந்தது
 உயிரே உனக்காக சிலவரிகள்
கவிதையில் பலதும் பத்தும்
  கே இனியவன் தத்துவ கவிதை
இதயத்தின் அழகே காதலின் அழகு
உலகில் வாழ்ந்து பயனில்லை
கைபேசி என் உயிர் பேசி ...!!!

நட்பிலும் காதலிலும் ...!!!
வெற்றியின் பெறு பேறாகும்....!!!
உண்மையை ஊமையாக்காதே ..
நீ இங்கே - நான் எங்கே ...?
 ஏமாளியாக இருக்கவில்லை....!!!
 ஒருவரியில் காதல்கவிதை வரி
தாயே என்னை மன்னித்துவிடு
மைக்ரோ கவிதைகள்

 காதல் செய் ....!!! இன்றே செய் ....!!! நன்றே செய் ....!!!
மரணம் -கவிதை
 தகவல் தொழில்நுட்ப கவிதைகள் ....!!!

கவிப்புயல் இனியவனின் கவிதை படைப்புகள் 02

 நெஞ்சுக்குள் கள்ளிச்செடி 
பெண்ணியம் கவிதை
எழுந்திரு போராடு வெற்றி 
உருக்கமான காதல் கவிதைகள் 
முள்ளும் ஒரு நாள் மலரும்
 என் காதல் பைங்கிளியே
கே இனியவன் ஹைபுன்
ஒருகதை ஒரு குறள் ஒரு ஹைகூ

என்னவளின் காதல் டயறியிலிருந்து
அர்த்தமுள்ள கவிதைகள் 
கவிப்புயல் இனியவன் ஐந்து வரி கவிதை
திருக்குறளும் கவிதையும் - நட்பியல் 
உண்மையின் மறு பக்கம் பார்கிறேன் 
ஒரு வார்த்தை கவிதைகள் 
கவிதையால் காதல் செய்கிறேன்
என்னுயிருக்கு ஒரு காதல் கடிதம் .
நினைத்தால் மனசு கொஞ்சம் வலிக்குது 
பழமொன்ரியு 

நடந்து வந்த பாதையை திரும்பி பார்க்கிறேன் 
 கனவாய் கலைந்த காதல் 
 பூக்களால் காதல் செய்கிறேன் 
மின் மினிக் கவிதைகள் 
எனக்குள் இருவர் 
சிந்தித்து சிரிக்க சென்ரியூ 
 உடலும் நீயே...! உயிரும் நீயே..
தாயே.. அம்மா... அன்னையே ..
 வர்ணம் மாறிய வாழ்க்கை - நெடுங்கவிதை 

பஞ்சாமிர்தம் - பல்வகை கவிதைகள் 
 கவிப்புயல் இனியவன் ஹைக்கூகள்
கவிப்புயல் இனியவன் சென்ரியூ 
கவிப்புயல் இனியவன் காதல் கவிதை 
 இனிய தமிழ் கவிதைகள் 
 காதல் " இரு " வாசகங்கள்
 நட்பென்றால் இதுதான் நண்பா
 கே இனியவன் தன்னம்பிக்கை கவிதை 
காதல், நட்பு , கவிதைகள் 
காதலை காயப்படுத்தாதே 
 காதல் துளிக்கவிதைகள்

கவிப்புயல் இனியவன் லிமரைக்கூ
பொங்கல் சிறப்பு கவிதைகள் 
திருக்குறள் வசனக்கவிதை 
கவிப்புயல் இனியவன் ஹைபுன்
 முயன்றால் முடியாதென்றொன்றில்லை 
கவிப்புயலின் வசனக்கவிதைகள்
காதல் ஒன்று கவிதை இரண்டு 

 காட்சிப்பிழைகள் 
கவிதை வடிவில் மங்கையர்க்கரசியின் காதல்
 கே இனியவனின் வாழ்த்துக்கவிதைகள் 
பேச்சுத்தமிழ் கவிதைகள்
அடுக்கு தொடர் கவிதைகள் 

கவிப்புயல் இனியவனின் கவிதை படைப்புகள்

வலிக்கும் இதயத்தின் கவிதைகள் 
தேனிலும் இனியது காதலே 
அகராதி நீ என் அகராதி 
கவிஞனின் சின்ன கிறுக்கல்கள் 
கதைக்கும் கவிதைக்கும் காதல் 
கவிப்புயலின் பல இரசனை கவிதை
முள்ளில் மலரும் பூக்கள்-கஸல் கவிதை 
என்னவளே என் கவிதை 
நீ காதலியில்லை என் தோழி 

என் பிரியமான மகராசி
கடந்த காதல் - குறுங்கவிதை 
ஒருவரியில் கவிதை வரி
சிந்திக்க வைப்பதே ஹைக்கூக்கள்
இவை எனக்கு சிறந்தவை 
பஞ்ச வர்ண கவிதைகள் 
திருமண வாழ்த்து மடல்கள் 
முதல் காதல் அழிவதில்லை 
கவிப்புயல் இனியவன் நட்பு கவிதை
மனைவிக்கு ஒரு கவிதை 
கவிப்புயல் இனியவன் இரு வரிக்கவிதை

கவிப்புயல் வெண்பா கவிதை 
கவிதைமூன்றுவரி - இரண்டுகவிதை 
நினைத்து பார்த்தால் வலிக்கிறது 
கே இனியவன் கஸல் கவிதை ( 1முதல் 250)
கவிப்புயல் இனியவன் வாழ்க்கை கவிதை 
சமுதாய கஸல் கவிதை

உனக்காகவே உயிர் வாழ்கிறேன் 
கடல் வழிக்கால்வாய் 
என் காதல் நேற்றும் இன்றும் ....!!!
விழிகளால் வலிதந்தாய் 
ஒரு வழிப்போக்கனின் கவிதை 
K இனியவன் நகைசுவை கவிதைகள்
இயற்கையை காப்போம் இயற்கையை ரசிப்போம்
காலமெல்லாம் காதலிப்பேன்

சுகம் தேடும் சுயம் 
காதல் சோகக்கவிதைகள் 
கவிப்புயல் இனியவன் மூன்று வரிக்கவிதை 
காதல் எஸ் எம் எஸ் 
காதல் தோல்விக்கவிதைகள்
" அ " முதல் " ஃ" வரை காதல் ...!!!
தேர்தல் 
உன்னை விட்டால் எதுவுமில்லை 
அதிசயக்குழந்தை 

கவிதை காதலின் தூதுவன் 
விடுகதைக்கவிதைகள் 
எனக்குள் காதல் மழை 
காதல் சோகக்கவிதை 
கவிப்புயல் இனியவன் கஸல் கவிதைகள்
ஒரு நிமிட உலகம் 

ஞாயிறு, 25 செப்டம்பர், 2016

என்னவளின் நினைவை ......!!!

மனதோடு மட்டுமல்ல.,.,
மரணத்தோடும் வைத்திருப்பேன்
அவள் என்னை பிரிந்தாலும்,
என் உயிர் பிரியும் வரை .......
என்னவளின் நினைவை ......!!!

எனக்குள் இருக்கும்...
அவளை  தேடி பார்த்தால்...
எதுவும் கிடைக்காது.....
காரணம் என் உயிர்க்குள்......
கலந்திருக்கிறாள் ....................!!!

^
வலிக்கும் இதயத்தின் கவிதை
கவிப்புயல் இனியவன்

வலிக்கும் இதயத்தின் கவிதை

நான் உனக்காக ....
எரியும் காதல் -தீபம் ...
இருட்டுப்போல் .....
உன் உறவுகளும் ...
காற்றைப்போல்
உன் திருமண பேச்சும் ..
என் தீபத்தை ......
அணைக்க நிற்கின்றன ...
வலிக்குதடி உன் காதல் ....
நினைவுகள் ......................!!!

^
வலிக்கும் இதயத்தின் கவிதை
கவிப்புயல் இனியவன்

உன் காதல் நினைவுகள்

நான் உனக்காக ....
எரியும் காதல் -தீபம் ...
இருட்டுப்போல் .....
உன் உறவுகளும் ...
காற்றைப்போல்
உன் திருமண பேச்சும் ..
என் தீபத்தை ......
அணைக்க நிற்கின்றன ...
வலிக்குதடி உன் காதல் ....
நினைவுகள் ......................!!!

^
வலிக்கும் இதயத்தின் கவிதை
கவிப்புயல் இனியவன்

நினைவுகளை நினைத்து ஏங்குவதா…….?

பிரிந்து சென்ற உன்னை
நினைத்து கலங்குவதா…..?
பிரியாத உன் நினைவுகளை
நினைத்து ஏங்குவதா…….?

இதயத்தில் வசிப்பவளே...
நீ சந்தோசமாக இருக்கும் .....
தருணம் என்னை அறியாமல் ....
சிரிக்கிறேன் .........
நீ சோகமாய் இருக்கும் ....
போது என்னை அறியாமல் ....
அழுகிறேன் ......!!!

&
கவிப்புயல் இனியவன்
தேனிலும் இனியது காதலே
காதல் கவிதை

மௌனமாக வைத்திருக்கிறாய் .....!

ஒரு நாள் உன்னை ......
காணவில்லை ..
என்றால் ஒரு வருடம்....
காணாததுபோல் ......
இருக்கிறது...
நீயோ ஒருசொல்லை...
மௌனமாக .........
வைத்திருக்கிறாய் .....!

பிறவி முழுவதும்....
வேண்டுமானாலும் ....
காத்திருக்கிறேன்...
உனக்காக....
என்னை நீ விரும்புகிறேன்...
என்று சொல்லும்
ஒரு வார்த்தைக்காக.....!!!

&
கவிப்புயல் இனியவன்
தேனிலும் இனியது காதலே
காதல் கவிதை

சிறப்புடைய இடுகை

உள்ளத்தில் பூவை.....

உள்ளத்தில் பூவை..... மலர வைக்காவிட்டாலும்.... பரவாயில்லை..... பூமரத்தின் வேரை.... சேதமாக்கும்செயல்களை நினைக்காதீர்....... என்றோ ஒருநா...