இடுகைகள்

பிப்ரவரி 28, 2018 இலிருந்து இடுகைகளைக் காட்டுகிறது

தினம் வாடி துடிக்கிறேன்......!

என்னை ..... விரும்பு என்று .... கெஞ்ச மாட்டேன் .... என்னை விரும்பாத ... வரை விட மாட்டேன் .... <3 உலகில் ..... பெரிய சித்திர வதை .... பேசிய ஒரு உள்ளம் .... பேசாமல் இருப்பது தான் ...... உலகில் பெரிய குற்றம் ..... காதல் செய்யாமல் .... காதலிப்பது போல்.... நடிப்பது தான் ....! <3 எத்தனை உள்ளங்கள் ... கெஞ்சி கேட்டாலும் .... தனிப்பட்ட கவிதை ... யாருக்கும் இல்லை .... உயிரே எத்தனை கவிதை .... எழுதினாலும் உனக்கு.... தவிர யாருக்கும் இல்லை.....! <3 என்னை ..... காதலால் சித்திர வதை.... செய்கிறாள் .... கண்களால் கைது செய்தவள் .... நினைவு என்னும் .... சிறைச்சாலையில் .... தினம் வாடி துடிக்கிறேன்......! <3 உனக்காக.... எதையும் இழப்பேன் .... என்னவள்.....  என்னை இழந்து நிற்கிறாள் .... எனக்காக எதையும் .... வைத்திருக்காத நான் .... எல்லாவற்றையும் ... இழந்து நிற்கிறேன் .......!!! @@@@@ கவிப்புயல் இனியவன் சின்னச் சின்ன அணுக்கவிதை - 02

சின்னச் சின்ன அணுக்கவிதை

நெருப்பில் கருகியவர்கள் பலர் உன் சிரிப்பில் கருகியவன் நான் தான் ...!!! <3 மன காயப்படும் கூட‌ ஆறுதல் சொல்ல‌ நீ வருவாய் என்று ஏங்குது சொற‌ணை கெட்ட‌ என் இதயம்....!  <3 இதயம் துடிக்க‌ காற்று தேவையில்லை காதல் போதும் ...! <3  நீ காதல் கொண்டு பார்க்கிறாய் -என்ன செய்வது உன்னில் காதல் வரமாட்டேன் என்கிறதே .....! <3 நாம் காதலர் என்று சொன்னால் யாரும் நம்புவதில்லை நம்பும் படியாக நீ மாறவில்லை ....!!! <3 ஒன்றில் நீ பேசு அல்லது உன் கண் பேசட்டும் இரண்டும் பேசினால் நான் எப்படி பேசுவது ...? <3 அவளுக்கு இதயம் இருக்கும் இடத்தில் முள் கம்பிகள் இருக்கிறது போல் இப்படி வலி தருகிறாள் ..? <3 உன் சின்ன சிரிப்பு போதும் என் நெஞ்சில் இருக்கும் வலியை உடைத்தெறிய ....!!! <3 நான் எழுதுவது உனக்கு ஒருவரி கவிதை - அது என் இதய வலி கவிதை <3 நான் தற்கொலை செய்ய மாட்டேன் - நீதான் என்னை தினமும் கொல்கிறாயே...!!! @@@@@ கவிப்புயல் இனியவன் சின்னச் சின்ன அணுக்கவிதை