இடுகைகள்

ஏப்ரல் 19, 2016 இலிருந்து இடுகைகளைக் காட்டுகிறது

போலியாய் சிரிக்கிறது

வலிகள் மனதில் .... வரும்போதேலாம் .... மௌனமாக அழுவது ... இதயம் .....!!! உறவுகளை .... வருத்த கூடாது .... என்பதற்காக .... போலியாய் சிரிக்கிறது .... உதடு ....!!! ^^^ வலிக்கும் இதயத்தின் கவிதை கவிப்புயல் இனியவன்