இடுகைகள்

அக்டோபர் 12, 2014 இலிருந்து இடுகைகளைக் காட்டுகிறது

நான் காதலிப்பேன் ...!!!

நான் நிஜமாக காதலித்தேன் நீ நிழலாக காதலித்திருக்கிறாய் .....!!! நிஜமாக காதலித்த என்னை ஏனடி நிராகரித்தாய் ...? உனக்கு மாயை காதல் பிடிக்குமோ ....? உன்னை காதலித்ததால் என் நிம்மதி  தொலைந்து விட்டது - என்றாலும் என் காதல் தொலையவில்லை அதுவரை நான் காதலிப்பேன் ...!!! + + கே இனியவன் வலிக்கும் இதயத்தின் கவிதைகள்

தப்பாக புரிந்து விட்டேன் ....!!!

நீ உதட்டால் பேசிய வார்த்தையை நான் காதல் என்று தப்பாக புரிந்து விட்டேன் ....!!! உதடும் இதயமும் காதலிப்பது ,,,,, தண்ணீரும்  எண்ணையும்... காதலிப்பது போல் ....!!! உன் வீட்டோரம் நான் நடந்த பாதைக்கு என் பெயரை கூட வைக்கலாம் பாதைக்கு தெரியும் என் வலி ....!!! + + கே இனியவன் வலிக்கும் இதயத்தின் கவிதைகள்