இடுகைகள்

மார்ச் 16, 2016 இலிருந்து இடுகைகளைக் காட்டுகிறது

காதலே உண்மை ஆன்மீகம்

காதலே உண்மை ... ஆன்மீகம் .... காதலின் ஒவ்வொரு .... செயலும் எண்ணத்தால் ... தோன்றுபவையே ...!!! வேறு எந்த கருவியும் .... உலகில் இல்லை .... காதலித்தவர்களே... எல்லா வற்றிலும் அன்பு ... கொள்கிறார்கள் ...!!! ஆண்டவனை பார்க்க ... துடிப்பதும் காதலியை ... பார்க்க துடிப்பவனும் .... ஒன்றுதான் ....!!! ^ கவிப்புயல் இனியவன்  காதலால் காதலியை காதலி கவிதை 04

காதலே உண்மை ஆன்மீகம்

காதலே  உண்மை ... ஆன்மீகம் .... காதலின் ஒவ்வொரு .... செயலும் எண்ணத்தால் ... தோன்றுபவையே ...!!! வேறு எந்த கருவியும் .... உலகில் இல்லை .... காதலித்தவர்களே... எல்லா வற்றிலும் அன்பு ... கொள்கிறார்கள் ...!!! ஆண்டவனை பார்க்க ... துடிப்பதும் காதலியை ... பார்க்க துடிப்பவனும் .... ஒன்றுதான் ....!!! ^ கவிப்புயல் இனியவன் காதலால் காதலியை காதலி கவிதை 04

காதலோடு எழுந்திருங்கள்

காதலை காதலியிடம் ... பெற்று காதலிக்கு ... காதலையே கொடுங்கள் ....!!! காதலுக்கு காதலை .... பரிமாறிய காதல் தோற்றதே இல்லை ....!!! காலை எழுந்தவுடன் .... காதலோடு எழுந்திருங்கள்   ....!!! ^ கவிப்புயல் இனியவன் காதலால் காதலியை காதலி கவிதை 03

காதலில் கள்வர் தோன்றலாம்

எனக்கொரு காதலி .... இருக்கிறாள் என்பது .... அழகில்லை .... எனக்காக ஒரு காதலி .... இருக்கிறாள் என்பதே .... அழகு ......!!! கவலை படாமல் இருக்கவே ... காதல் வேண்டும் ..... கவலைபட காதல் வேண்டாம் ....!!! காதலில்  கள்வர் தோன்றலாம் களவுகள் .... தோன்றக்கூடாது ....!!! ^ கவிப்புயல் இனியவன் காதலால் காதலியை காதலி கவிதை 02

காதலால் காதலியை காதலி...!!!

இதயத்தில் காதல் .... தோன்றக்கூடாது ... இதயமாக காதல் .... தோன்ற வேண்டும் ....!!! புற அழகில் காதல் .... தோன்றக்கூடாது .... அக அழகில் காதல் .... தோன்ற வேண்டும் ....!!! காதலியை காதலுக்காக காதலிக்காதீர் .... காதலால் காதலியை காதலி ...!!! ^ கவிப்புயல் இனியவன் காதலால் காதலியை காதலி கவிதை 01