இடுகைகள்

பிப்ரவரி 17, 2015 இலிருந்து இடுகைகளைக் காட்டுகிறது

நீ தான் கண்ணீர்....!!!

கவிதையை பார்த்து கண்ணீர் விடுகிறாய் ..... உன் காதலால் வந்த கண்ணீர்தான் .... கண்ணில் இருக்கும் நீ தான் கண்ணீர்....!!! + கவிப்புயல் இனியவன் Kavipuyal Iniyavan

என் மூச்சை அடக்கிறாய் ....!!!

மூச்சை அடக்கி பயிற்சி எடுக்கிறேன் ... சிலநிமிடம் மூச்சை மறக்க - நீயோ ... பேச்சை அடக்கி என் மூச்சை அடக்கிறாய் ....!!! + கவிப்புயல் இனியவன் Kavipuyal Iniyavan

போயிடும் மூச்சு ....!!!

நீ என்னோடு பேசாமல் இருக்கும் நொடி ... நான் மரணத்தின் வாசலை நோக்கி போகிறேன்... பேசு இல்லையேல் போயிடும் மூச்சு ....!!! + கவிப்புயல் இனியவன் Kavipuyal Iniyavan

என் கவிதைகள் வரிகள்

உனக்கு என் கவிதைகள் வரிகள் .... எனக்கு என் கவிதைகள் வலிகள் ... வலிகளால் வரிகள் எழுதுகிறேன் ....!!! கவிப்புயல் இனியவன் Kavipuyal Iniyavan

உன் மடியில்

உன் மடியில் இறக்க தயார் -உயிரே உன் மடியே எனக்கு மரண குழியானால்.. மரணம் கூட எனக்கு சொர்க்கம் தான் ....!!! கவிப்புயல் இனியவன் Kavipuyal Iniyavan