இடுகைகள்

பிப்ரவரி 1, 2017 இலிருந்து இடுகைகளைக் காட்டுகிறது

அகத்தால் பிரிவது ....

மற்றவர்களுக்கு ...... நம் காதல் தோல்வியாக ,..... தெரியலாம் ...... உனக்கும் எனக்கும் ..... புரியும் நம் காதல் ..... வலிமை .......... முகத்தல் நாம் பிரிந்து ...... வாழ்கிறோம் ...... அகத்தால் பிரிவது .... மரணத்தில் மட்டும் .....!!! & வலிக்கும் இதயத்தின் கவிதை கவிப்புயல் இனியவன் கவிதை எண் - 186

முள்ளாய் குத்துகிறது.....!!!

நீ அருகில் இருக்கும்..... நொடிகள் எல்லாம் ..... என்கடிகார முற்கள் ...... நெருஞ்சி முற்கள்..... என்னை விட்டு பிரிய.... போகிறாய் என்றதும்..... முள்ளாய் குத்துகிறது.....!!! & இனிக்கும் இன்ப காதல் கவிதை கவிப்புயல் இனியவன்