இடுகைகள்

மே 20, 2016 இலிருந்து இடுகைகளைக் காட்டுகிறது

தோல்வியே இல்லை

தோள் கொடுக்க.... உயிர் காதலாய் .... இருக்கும் வரை தோல்விகள்.... தோல்வியல்ல .....!!! தோல்விகள்.... ஆயிரம் ஆயிரம்... தோன்றினாலும்... துவண்டு விழேன்.... என்றிருந்த என்னை ... விழ வைத்துவிட்டாய் .... உன்னை இழந்ததை விட ... தோல்வியே இல்லை....!!! + இதயம் வலிக்கும் கவிதை கவிப்புயல் இனியவன்

ஏன் உணர வில்லை ....?

உனக்கு  எழுதிய .... கவிதைகளையெல்லாம் காகித கப்பல் செய்து விளையாடி விட்டாய் ....!!! நீ எனக்கு தந்த வலிகளின் அடையாளம் .... ஏன் உணர வில்லை ....? காதலும் கவிதையும்... யார் யாருக்குஎன்று .... புரிந்துகொள்ள வேண்டும் ...!!! + இதயம் வலிக்கும் கவிதை கவிப்புயல் இனியவன்