இடுகைகள்

டிசம்பர் 19, 2014 இலிருந்து இடுகைகளைக் காட்டுகிறது

இதயமில்லை

உன்னை நான் காதல் செய்ய முடியாது உன்னிடம் இதயமில்லை + கே இனியவன் குறுந்தகவலுக்கு ( SMS ) கவிதை

கண்ணீரும் நீ

காதல் கண்ணில் கருவளையமும் நீ கரு விழியும் நீ கண்ணீரும் நீ + கே இனியவன் குறுந்தகவலுக்கு ( SMS ) கவிதை

காதல் இல்லை

காதல் சொல்லுகிறாய் கண் அழகாக இருக்கிறது இதயத்தில் காதல் இல்லை + கே இனியவன் குறுந்தகவலுக்கு ( SMS ) கவிதை

மறந்து விடாதே ....!!!

கண்ணுக்குள்.... கண்ணீர் மட்டுமல்ல ... இரத்தமும் இருக்கிறது ... மறந்து விடாதே ....!!! + கே இனியவன் குறுந்தகவலுக்கு ( SMS ) கவிதை

குறுந்தகவலுக்கு ( SMS ) கவிதை

முக கண்ணைவிட .. இதய கண் தான்... உன்னை அதிகளவு ... பார்த்திருக்கிறது ....!!! + கே இனியவன் குறுந்தகவலுக்கு ( SMS ) கவிதை 

பிரிவை தாங்க முடியவில்லை ....!!!

என் முகத்தை ... தண்ணீரால் கழுவ -நீ விரும்பவில்லை போல் ... தினமும் கண்ணீரால் .... கழுவவைக்கிறாய் ....!!! உன்னை தவிர வேறு.... நினைவுகள் இருந்தால் .... விதம் விதமாய் அழகு ... காட்டுவேன் - என்னை விட உன்னை விரும்பியதால் ... பிரிவை தாங்க முடியவில்லை ....!!! + உனக்கு என் வலி புரியும் உயிரே ....!!!