இடுகைகள்

ஆகஸ்ட் 1, 2016 இலிருந்து இடுகைகளைக் காட்டுகிறது

நீ ஆசைப்படுகிறாயா ...?

உன்னைப்பார்க்க நிலா ஆசைப்படும் .... நட்சத்திரங்கள் ஆசைப்படும் முகில்கள் ஆசைப்படும் பூக்கள் ஆசைப்படும் ... நிலவும் ஆசைப்படும் ...!!! * * அதுவெல்லாம் இருக்கட்டும் ... என்னைப்பார்க்க நீ ஆசைப்படுகிறாயா ...? ^ வலிக்கும் இதயத்தின் கவிதை கவிப்புயல் இனியவன் 

இனியவன் காதல் வெண்பா

புள்ளிக்கோலமே ************************* எட்டு புள்ளிவைத்து நீபோட்ட   முற்றத்து கோலம் உள்ளுக்குள் கிள்ளிவைத்துச் சென்றாய்   அடிமனதை!- தாமரையே நாளை வருவாயா கோலமிட   நானிருப்பேன் கால் கடுக்க காலை வரும்வரையில்காத்து. ^ காதல் வெண்பா கவிப்புயல் இனியவன் 

சிறந்த பயிற்சி காதல்

சிரிப்பதற்கும் .... அழுவதற்கும் ... சிறந்த பயிற்சி .... காதல் ................!!! துணிந்து .... செல் வெற்றி .... என்கிறது உலகம் .... காதலை தூக்கி .... எறிகிறது...........!!! நான் ... முறிந்து விழுந்த மரத்தில் ... ஈரம் உள்ளவரை ..... துளிர் விடுவேன் .....!!! & முள்ளில் மலர்ந்த பூக்கள் கஸல் கவிதை கவிப்புயல் இனியவன் 1039

நினைத்து பார்த்தால் வலிக்கிறது

வறுமையில் வாழ்ந்த .... காலத்தில் பசியுடன் .... போராடினேன் .... என்றே இதுவரை .... நினைத்திருந்தேன் ....!!! தன்னம்பிக்கையுடனும் ..... அடுத்த இலக்கையும் .... வறுமையோடு ..... போராடினேன் என்பது ..... வசதி வந்தபோது ..... உணர்ந்தேன் ...............!!! ^ நினைத்து பார்த்தால் வலிக்கிறது கவிப்புயல் இனியவன்

இதயத்தை காயப்படுத்தி விட்டாய்

எல்லோரும் தூக்கி எறிந்தபோது..... காயம் வந்தது தங்கினேன் .... நீ இதயத்தை காயப்படுத்தி விட்டாய் ....!!! ^ கவிப்புயல் இனியவன் மூன்று வரி கவிதை ^ நீ ஆயிரம் முறை நிராகரி .... நான் பல்லாயிரம் முறை முயற்சிப்பேன் .... உண்மை காதல் எளிதில் கிடைக்காது ....!!! ^ கவிப்புயல் இனியவன் மூன்று வரி கவிதை

இதயத்தை காயப்படுத்தி விட்டாய்

எல்லோரும் தூக்கி எறிந்தபோது..... காயம் வந்தது தங்கினேன் .... நீ இதயத்தை காயப்படுத்தி விட்டாய் ....!!! ^ கவிப்புயல் இனியவன் மூன்று வரி கவிதை ^ நீ ஆயிரம் முறை நிராகரி .... நான் பல்லாயிரம் முறை முயற்சிப்பேன் .... உண்மை காதல் எளிதில் கிடைக்காது ....!!! ^ கவிப்புயல் இனியவன் மூன்று வரி கவிதை