இடுகைகள்

அக்டோபர் 18, 2016 இலிருந்து இடுகைகளைக் காட்டுகிறது

மனதில் இரக்கத்தையே .....

நீதான் என் வாழ்வு.... நீதான் என் காதல்.... நீதான் என் சந்தோசம்.... நீதான் என் சோகம்.... நீயின்றி போனால் ..... வாழ்வில்லை....... என்றிருந்தேன்...!!! இப்போ ....??? குரல் கேட்க ஆசை தான்.. ஏனோ கேட்க மறுக்கிறேன்.... முகம் பார்க்க ஆசை தான் .. ஏனோ பார்க்க மறுக்கிறேன்.. உன்னுடன் பேச ஆசை தான்.. ஏனோ பேச மறுக்கிறேன்... அத்தனை வலிகளை தந்து .... மனதில் இரக்கத்தையே ..... கொன்று விட்டாய் ...........!!! + கவிப்புயல் இனியவன் வலிக்கும் இதயத்தின் கவிதை

சமூதாய கவிதை

எத்திசை பார்த்தாலும் ..... செத்து கொண்டிருக்கிறது..... உலகம்- குற்றுயிரும்..... குறையுயிருமாய் செத்துகொண்டிருக்கிறது...... உலகம்........!!! பத்திரிகையை விரித்தால்.... பத்துவயது சிறுமி ...... வண்கொடுமை ......... தொலைக்காட்சியை போட்டால்..... கள்ளதொடர்பால் ....... மனைவி வெட்டிகொலை ...... சமூகதளங்களை....... பார்த்தால் கூட்டமாக..... சுட்டுகொல்லும் வீடியோ...........!!! வயிற்றை நிரப்ப பட்டினி போராட்டம்....... தற்பெருமை  அரசியல் போராட்டம்..... மதவெறி போராட்டம்...... இனவெறி போராட்டம்...... சுயநல போராட்டம்...... சுயநலத்துக்காய் அரசியல் போராடம்.......!!! எத்திசை பார்த்தாலும் ..... செத்து கொண்டிருக்கிறது..... உலகம்- குற்றுயிரும்..... குறையுயிருமாய் செத்துகொண்டிருக்கிறது...... உலகம்........!!! & சமூதாய கவிதை கவிப்புயல் இனியவன்