இடுகைகள்

மே 18, 2016 இலிருந்து இடுகைகளைக் காட்டுகிறது

கவலை படுகிறாய் ....!!!

நீ என்னை ..... மறக்க வில்லை அதுதான் உண்மை ....!!! நீ மறந்திருந்தால்  .... கவிதைகளை ..... விரும்பமாட்டாய்..... என் நினைவுகள் ஒரு ... ஓரத்தில் இருப்பதால் ... தான் என்னை நினைத்து .... கவலை படுகிறாய் ....!!! + இதயம் வலிக்கும் கவிதை கவிப்புயல் இனியவன் 

முடிந்தால் தூக்கி எறிந்துவிடு ....!!!

என் ஞாபங்களையும் ... நினைவுகளையும் .... தூக்கி எறிந்துவிட்டு ... நீ செல்ல முடியாது ....!!! அது உன் உடலோடும் ... உயிரோடும் கலந்திருக்கும் .... இரத்தமும் சதையும் .... முடிந்தால் தூக்கி எறிந்துவிடு ....!!! + இதயம் வலிக்கும் கவிதை கவிப்புயல் இனியவன்