இடுகைகள்

மார்ச் 13, 2016 இலிருந்து இடுகைகளைக் காட்டுகிறது

இனியவன் - பழமொன்ரியு

ஐம்பதில் வளையாது ஐம்பதிலும் வளைந்திருகிறது முதுகு @ பொய் சொன்னால் பொரிகிடைக்காது பொய் சொல்லியே மாளிகை கட்டினார் அரசியல் வாதி @ பாத்திரம் அறிந்து பிச்சை போடு பிச்சைகாரன் கையில் செல்லிடப்பேசி தருமம் தோற்றது @ அளவுக்கு மிஞ்சினால் அமிர்தமும் நஞ்சு நஞ்சாக இருந்தும் அளவு மீறுகிறான் குடிகாரன் @ ஆழம் அறியாமல் காலை விடாதே அண்டம் அழிந்தாலும் ஆழம் தெரியாது காதல் @ ஆனைக்கு காலம் வந்தால் பூனைக்கும் காலம் வரும் காலம் மாறிக்கொண்டே போகிறது ஆட்சி மாறவில்லை குடும்ப ஆட்சி @ இட்டு கெட்டார் எவருமில்லை அன்னதானமடம் மூடப்பட்டுள்ளது நிதி மோசடி @ உயர பறந்தாலும் ஊர் குருவி பருந்தாகாது பள்ளி செல்லாமலே நாட்டை ஆழுகிறார் அரசியல் வாதி @ கடுகு சிறிதாயினும் காரம் பெரிது அணுவாயுதத்தால் உலகை ஆள்கிறது வல்லரசுகள் @ ஊர் இரண்டு பட்டால் கூத்தாடிக்கு கொண்டாட்டம் இன மத கலவரம் சாதிக்கட்சிகள் சந்தோசம் @ கவிப்புயல் இனியவன் பழமொன்ரியு 10

கவிப்புயல் இனியவன் பழமொன்ரியு

பொய் சொன்னால் பொரிகிடைக்காது பொய் சொல்லியே மாளிகை கட்டினார் அரசியல் வாதி @ கவிப்புயல் இனியவன் பழமொன்ரியு 02 @ பாத்திரம் அறிந்து பிச்சை போடு பிச்சைகாரன் கையில் செல்லிடப்பேசி தருமம் தோற்றது @ கவிப்புயல் இனியவன் பழமொன்ரியு 03

கவிப்புயல் இனியவன் - பழமொன்ரியு

ஐம்பதில் வளையாது ஐம்பதிலும் வளைந்திருகிறது முதுகு @ கவிப்புயல் இனியவன் பழமொன்ரியு  01