இடுகைகள்

ஏப்ரல் 13, 2016 இலிருந்து இடுகைகளைக் காட்டுகிறது

இனிய புத்தாண்டே வருக....!

படம்
இனிய புத்தாண்டே இதயங்களில் இனிய இதமான சிந்தனையை இன்பமாய் வழங்கிவிடு...! இல்லறத்தில் எல்லோரும் இன்பமாய் வாழ்ந்திடவும்... இமைப்பொழுதும்... இறைவனை நினைத்திடவும்.. இனிய புத்தாண்டே வருக....! இல்லாமையை நீக்கி... இறுமாப்புக்களையகற்றி... இழிவான செயல்களை அகற்ற... இனிய புத்தாண்டே வருக...! இயற்கையை பாதுகாப்போம்... இறைவனை துதிப்போம்.... இன்பமாய் வாழ்ந்திடுவோம்... இளமையோடு வாழ்ந்திடுவோம்...! இனிய புத்தாண்டு வாழ்த்துக்கள் இனிதே வாழ்ந்திடுவோம்... இனியவனின்..... இன்பமான.... இதயமான வாழ்த்துக்கள்....!!!

காதலில் விழுந்து விட்டேன் ...!!!

காதலை ... உதட்டளவில் சொல்லி ... இதயத்தை காயப்படுத்தும் .... காதலில் விழுந்து விட்டேன் ...!!! இன்னும் ... காதல் சிறையில் நான் ... இன்றே அவளும் ... மாற வேண்டும் ..... அன்றேல் என் இதயம் ... மாறவேண்டும் .... அவள் நினைவுகள் ... முள்ளாய் குத்தினாலும் ... சுகமாய் தான் இருகிறது ...!!! ^ நெஞ்சுக்குள் கள்ளிச்செடி 03 கே இனியவன்

காதல் வலியை தந்தது ....!!!

காதலை .... வழியை நானே .... வலியத்தேடி.... காதலோடு வாழ்ந்தேன் .... காதல் வலியை .... தந்தது ....!!! வலியோடு ... வாழ்ந்தாலும் ... காதலோடு வாழ்கிறேன் ... நினைவுகள் கள்ளி முள்ளாய் குத்தினாலும் .... காதல் இனித்து கொண்டே .... எப்போது இருகிறது ....!!! ^ நெஞ்சுக்குள் கள்ளிச்செடி 02 கே இனியவன்