இடுகைகள்

டிசம்பர் 2, 2015 இலிருந்து இடுகைகளைக் காட்டுகிறது

காதல் ஹைக்கூகள்

காதல் ஹைக்கூகள்  தொலைவில் நின்றாள் அருகில் வந்தாள் தொலைந்துபோனேன்  @@@ உதடு அசைந்தால் காதுக்கு இன்பம்  விழி அசைந்தால் கண்ணுக்கு இன்பம்  என்னவள்  @@@ மூச்சு கொதிக்கிறது  இதயம் வலிக்கிறது  அவள் மௌனம்  @@@ எதுவும் செய்வேன்  எதுவும் செய்யமாட்டேன் என்னவளுக்காக  @@@ இறந்தபின் சிறந்த தானம்  காதலின் தொடக்க ஸ்தானம்  கண்

அம்மா ஹைக்கூக்கள்

அம்மா ஹைக்கூக்கள்  ------ இன்பத்தின் சொல்  இடரின் சொல்  ------அம்மா ----- @@@ நுனிநாக்கில் ஆங்கிலம்  இடறிவிழுந்ததும் தமிழ்  ------ அம்மா ------- @@@ உயிரோடு இருந்தாலும் தெய்வம்  இறந்த பின்னரும் தெய்வம்  ---- அம்மா ------- @@@ பிறப்புக்கு முன் சுமக்கும்  பிறப்புக்கு பின் சுமக்கும்  -----அம்மா ------- @@@ அ - அகிலத்தின் பிரம ஒளி அ - உயிரெழுத்தின் ஆரம்ப ஒளி  ----- அ - அம்மா உயிரின் ஆத்மா ஒளி ----- + கே இனியவன் ஹைக்கூகள்

இனியவன் ஹைக்கூகள் 02

நாம் பிரிந்து வாழ்கிறோம்  இணைந்து வாழ்ந்தால் இறப்பீர்கள்  தண்டவாளம்  @@ எரிகிறேன்  சாம்பலாகமாடேன் மெழுகுதிரி  @@ கண்ணீர் வருகிறது  கவிதை வருகிறது  வலி  @@ பறக்கிறது பட்டமில்லை  கற்பனை  + கே இனியவன் ஹைக்கூகள்