இடுகைகள்

செப்டம்பர் 5, 2016 இலிருந்து இடுகைகளைக் காட்டுகிறது

தேசிய விருது பாடல் .

பாடிய பாடல்களில் ...... இசையமைக்காமல் ..... பாடிய பாடல் ..... அம்மா இங்கே வா வா .... ஆசை முத்தம் தா தா ...... என்ற பாடல் தான் ...... எனக்கு ...... தேசிய விருது பாடல் ....!!! & கவிப்புயல் இனியவன் இவை எனக்கு சிறந்தவை -06 தொடரும் ...

பொன் விழா .........!!!

நாடார்த்திய விழாக்களில் ...... உறவுகள் நட்புகள் ....... முகம் சுழிக்காமல்...... நாடார்த்திய விழாவே ....... எனக்கு ....... பொன் விழா .........!!! & கவிப்புயல் இனியவன் இவை எனக்கு சிறந்தவை -05 தொடரும் ...

நோபல் பரிசு ................!!!

பேசிய வார்த்தைகளால் ..... கிடைத்த புகழைவிட..... பேசாமல் விட வார்த்தைகளால் ..... நான் பெற்ற இன்பமும் ..... நன்மையும் எனக்கு ..... நோபல் பரிசு ................!!! & கவிப்புயல் இனியவன் இவை எனக்கு சிறந்தவை -04 தொடரும் ...

செம்மொழி ..............!!!

பேசும் போது எவரின்..... மனம் புண்படவில்லையோ ...... எந்த சொல் மனதை ...... காயப்படுத்தவில்லையோ ...... அந்த மொழியே எனக்கு ..... செம்மொழி ..............!!! & கவிப்புயல் இனியவன் இவை எனக்கு சிறந்தவை -03 தொடரும் .....

இவை எனக்கு சிறந்தவை

பிறந்த நாட்டில் .... பிறந்த ஊரில் .... ஒருபிடி மண் தான் .... எனக்கு .... பொன் விளையும் பூமி .....!!! & கவிப்புயல் இனியவன் இவை எனக்கு சிறந்தவை -01 --- பேசும் மொழிகளில் .... எந்த மொழியில் .... கலப்படம் இல்லையோ .... அந்த மொழி .... எனக்கு தாய் மொழி ..........!!! & கவிப்புயல் இனியவன் இவை எனக்கு சிறந்தவை -02 மேலும் தொடரும் ....................