இடுகைகள்

ஜனவரி 21, 2018 இலிருந்து இடுகைகளைக் காட்டுகிறது

காதல் தந்த காயம்....

நீ ................ காதலோடு பார்கிறாய்.... என்ன செய்வது எனக்கு...... உன்மேல் காதல் செய்ய.... கடந்த காதல் தந்த காயம்.... தடுக்கிறதே......! @ கவிப்புயல் இனியவன் சின்னச் சின்ன அணுக்கவிதை

சின்ன அணுக்கவிதை

நீ தான் பிரிந்தாய்..... சொறனைகெட்ட இதயம்... நீ வருவாய்யென..... கதவை திறந்துவைத்து... காத்துக்கொண்டு இருக்குது......! @ கவிப்புயல் இனியவன் சின்னச் சின்ன அணுக்கவிதை

சின்ன அணுக்கவிதை

உன் சிரிப்பில் கருகாமல்..... நெருப்பில் கருகியிருக்கலாம்.... காயம் தான் இருந்திருக்கும்.... வலி காலத்தல் இறந்திருக்கும்.... @ கவிப்புயல் இனியவன் சின்னச் சின்ன அணுக்கவிதை