இடுகைகள்

ஏப்ரல் 5, 2017 இலிருந்து இடுகைகளைக் காட்டுகிறது

பேச வைத்துவிட்டாய் .....!

போடா..... உனக்கு....... காதலிக்க கூட  .. தெரியாது என்று ... நண்பர்கள்........ இழிவாக பேச ... வைத்துவிட்டாய் .....! & சின்ன சின்ன கவிதைகள் 08 கவிப்புயல் இனியவன்

இன்பம் தந்த காதலை ....!

இழந்தது ...... கோடி கணக்கான ... சொத்தென்றால் கலங்க ... மாட்டேன் - கோடி இன்பம் தந்த காதலை ....! & சின்ன சின்ன கவிதைகள் 07 கவிப்புயல் இனியவன்

என்னவளும் தான் ....!

தூரத்தில் அழகானது .... நிலா மட்டுமல்ல .... காதலோடு இருக்கும்.... என்னவளும் தான் ....! & சின்ன சின்ன கவிதைகள் கவிப்புயல் இனியவன்