இடுகைகள்

டிசம்பர் 28, 2016 இலிருந்து இடுகைகளைக் காட்டுகிறது

இறந்த பின்னும் இருக்கும் ............

நான் ............... இருக்கும் வரை என் ............... மனதோடு இதயத்தோடும் ........... உன் நினைவுகள் இருக்கும் ............ இறந்த பின்னும் இருக்கும் ............ என் கல்லறையோடு.. ............ என் கல்வெட்டோடும் .........!!! & கவிப்புயல் இனியவன் & காலங்கள் மாறினாலும் உன் மீது நான் கொண்ட காதல் மாறாது.. உன்னில் நான் மோகம் .... கொள்ளவில்லை ...... உயிர் கொண்ட காதல் ..... கொண்டேன் ........ என் மூச்சில் கலந்திருக்கும் ஒரு பகுதி உன் மூச்சு...........!!! & கவிப்புயல் இனியவன் 

காட்சிகள் தெரிவதில்லை.........

காதல்.............. உலகில் அன்பு ............. நிலைபெற, ............... இறைவன் எழுதிட்ட ........... எழுத்து...............!!! காதல் வந்துவிட்டால்.... காட்சிகள் தெரிவதில்லை! உறங்காத விழிகள் எரிகின்ற போதும்.... வலிகள் ஏதுமில்லை.........!!! $$$$$ கவிப்புயல் இனியவன்