இடுகைகள்

மே 4, 2017 இலிருந்து இடுகைகளைக் காட்டுகிறது

நீ இல்லையேல் கவிதையில்லை

நீ இல்லையேல் கவிதையில்லை ------------------------------- ஆயிரம் கவிதைகள் .... ஆயிரம் பின்னூடல்கள் .... ஆயிரம் கவிரசிகர்கள்..... பலநூறு சிறப்புகவிதை ....! அத்தனையையும் .... தாண்டிய சிறப்புகவிதை ..... என்னவள் சொன்ன வார்த்தையே.....! என் கவிதையை ... ரசித்து விட்டு சொன்னாள்..... இத்தனை கவிதையை...... எழுதிய உன் கையில்....... முத்தமிட்ட ஆசை......! அவளுக்கு புரியவில்லை..... அவள் இல்லையேல் எனக்கு...... கவிதையே இல்லை............! ++ கவிப்புயல் இனியவன் நீ இல்லையேல் கவிதையில்லை