இடுகைகள்

மே 27, 2015 இலிருந்து இடுகைகளைக் காட்டுகிறது

காதலித்து விடு ....!!!

மூச்சு உள்ளவரை ... நினைவிருக்கும் ஒரே ... விடயம் காதல் .... பிரிந்தது இரு முரண்பட்ட .... உடல்கள் மட்டுமே ....!!! $$$$$$$$ நான் உயிரோடு ... இறக்க விரும்புகிறேன் ... தயவு செய்து என்னை .... காதலித்து விடு ....!!!

இதயம் ....!!!

என்ன கொடுமை உயிரே .... உனக்குள் நானும் .... எனக்குள் நீயும் .... இருந்துகொண்டு பிரிந்து விட்டோம் என்கிறாயே ....!!! ^^^^^^^ கண்ணில் காதலாய் ... விழுந்தாய் ... கண்ணீரால் நனைகிறது ... இதயம் ....!!!

காதல் சிறு கவிதைகள்

நீ மறுத்தது ... என் காதலை இல்லை ... உன் ஊசலாடும் உயிரை .... ஒருமுறை நினைத்து பார் ....!!!

காதல் சிறு கவிதைகள்

உன் வரவு என் பிறப்பு .... உன் பிரிவு என் இறப்பு .... என் நினைவஞ்சலியில்.... வாசகங்கள் ....!!!