இடுகைகள்

பிப்ரவரி 8, 2017 இலிருந்து இடுகைகளைக் காட்டுகிறது

காதலின் காதல் .........!!!

காதலித்துப்பார் ......... பகலில் நிலாதெரியும்....... காதலில் தோற்றுப்பார் ...... இரவில் சூரியன் தெரியும் ..!!! காதலில் இதயத்தில் ..... வருவது முக்கியம் இல்லை .. நிலையாக இருப்பதே ..... காதலின் காதல் .........!!! உன்னை ........... அடையாளம் கண்டேன் ... என் அடையாளத்தை ............ தேடுகிறேன் ..!!! & கவிப்புயல் இனியவன்

நீ வெளிச்சமாக இரு போதும்.....!!!

நீ ........... என்னை .............. காதலிப்பாய் என்றால்........... நான் என்னை உருக்க தயார்............. ஆனால் உருக்கி விடாதே ...!!! காதல் ஒரு சேலை.......... அளவாக இருந்தால் அழகு......... அளவு மீறினால் கிழிஞ்சிடும் ...!!! நான் காதல் விளக்கு......... காதல் திரி காதல் நெய்...... நீ வெளிச்சமாக இரு போதும்.....!!! & கவிப்புயல் இனியவன்