இடுகைகள்

நவம்பர் 19, 2016 இலிருந்து இடுகைகளைக் காட்டுகிறது

பொருளாதார கவிதை

உண்டி சுருங்குதல் ... பெண்டிற்கழகு - என்றார் என் மூதாதைப்பாட்டி ...!!! உண்டி சுருங்குதல் .. உலகுக்கே அழகு ... என்கிறேன் நான் ...... உணவுப்பொருளின் ...... விலையேற்றத்துக்கு ... உண்டி சுருக்காமையே உற்பத்தி குறைவல்ல ...!!! & பொருளாதார கவிதை கவிப்புயல் இனியவன் 

கையில் கிடைத்தால் ....

தேடிக்கொண்டு இருக்கிறேன் .. என் இதயத்தை திருடியவளை ... கையில் கிடைத்தால்  .... கலியாணம் தான் ...! & சின்ன (S) மன (M) சிதறல் (S) கைபேசிக்கு கவிதைகள் கவிப்புயல் இனியவன்

யாருக்கு தெரியும்....?

நான் ..... இதயத்தோடு இருப்பதாக... எல்லோருக்கும் .... நினைக்கிறார்கள்.....!!! ஆனால்.... என் இதயம் உன்னிடம் ... இருப்பது..... யாருக்கு தெரியும்....? & சின்ன (S) மன (M) சிதறல் (S) கைபேசிக்கு கவிதைகள் கவிப்புயல் இனியவன்