இடுகைகள்

நவம்பர் 26, 2016 இலிருந்து இடுகைகளைக் காட்டுகிறது

எங்கள் வருங்கால சந்ததி ...!!!

முட்டை .... கூடை சுமப்பவனே ..! கவனம் நீ சுமப்பது .... வெறும் முட்டை அல்ல.... எங்கள் வருங்கால சந்ததி ...!!! & சின்ன கவிதை கவிப்புயல் இனியவன் 

மனைவியின்விருப்பத்தை கண்டறிவோர்

ஒரு கல்லை எடுத்தேன் ..! நண்பன் சொன்னான் .... மரத்துக்குஎறியப்போகிறான் .. என்றான் .....!!! நண்பி  சொன்னால் .... அருகில்குட்டைக்குள் ... எறியப்போகிறான் ......!!! கையில் இருந்த கல் ... கெஞ்சியது என்னை .... ஒருமுறை வானத்தை நோக்கி .... எறிந்து விடு ......... எனக்கும் உயரபோக ..... விருப்பம் இருகிறது ..............!!! நாம் .... பிறர் விருப்பத்தையும் ..... நம் விருப்பத்தையும் ...... நிறைவேற்றுகிறோம் ...... நம்மோடு இருப்பவர்களின் ..... விருப்பத்தை நிறைவேற்ற.... தவறுகிறோம் ...............!!! கணவனின் விருப்தத்தை ..... உறவினர் விருப்பத்தை ..... நிறைவேற்றும் மனைவியின் ..... விருப்பத்தை கண்டறிவோர் சிலரே .......!!! & சமூக சிந்தனை கவிதைகள் கவிப்புயல் இனியவன்