இடுகைகள்

அக்டோபர் 12, 2016 இலிருந்து இடுகைகளைக் காட்டுகிறது

என் இதய வலி கவிதை

நெருப்பில்  கருகியிருக்கலாம்  உன் சிரிப்பில்  கருகி தவிக்கிறேன்  & ஒன்றில் நீ பேசு.... அல்லது உன் கண்.... பேசட்டும் ...... இரண்டும்.... பேசினால் நான் எப்படி பேசுவது ...? & அவளுக்கு இதயம்.... இருக்கும் இடத்தில்..... முள் கம்பிகள் .... இருக்கிறதுபோல் ........ இப்படி வலி தருகிறாள் ..? & நான் எழுதுவது உனக்கு ஒருவரி கவிதை - அது என் இதய வலி கவிதை & உன்னை அணு அணுவாக காதலிக்கிறேன் -உனக்கு அணுக்கவிதை எழுதுகிறேன்