இடுகைகள்

நவம்பர் 16, 2015 இலிருந்து இடுகைகளைக் காட்டுகிறது

பகலில் நிலாதெரியும்..

காதலரின் பயிற்சி களம் நிலகண்ணாடி..... காதலரின் முயற்சி களம் முக கண்ணாடி ...!!! @@@ காதலித்துப்பார் பகலில் நிலாதெரியும்.. காதலில் தோற்றுப்பார் இதயத்தில் சூரியன் எரியும் ....!!! + கவிப்புயல் இனியவன் இரு வரிக்கவிதை

காதலில் துன்பம் ...!!!

இதயத்தில் வருவது முக்கியம் இல்லை .. இதயமாக இருப்பதே முக்கியம் .....!!! ### காதலில் சின்ன சண்டை இன்பம்.... சின்ன சந்தோகம் காதலில் துன்பம் ...!!! + கவிப்புயல் இனியவன் இரு வரிக்கவிதை

கவிப்புயல் இனியவன் இரு வரிக்கவிதை

மீன் தொட்டியில் இருக்கும் மீனைப்போல் .... உன்னையே சுற்றி சுற்றி வருகிறேன் காதலால் ...!!! @@@ நீ என் காதல் பூவா...? முள்ளா ..? உண்மை காதல் உண்மை சொல்லும் ....!!! + கவிப்புயல் இனியவன் இரு வரிக்கவிதை ###### என்னை சுற்றி அடைக்க பட்ட முள் வேலி நீ ...!!! உன்னை சுற்றி வரையப்பட்ட வட்டம் நான் ...!!! $$$ காதல் ஒரு மாதுவால் வரும் மது....!!! கவிதை மாதுவால் வந்த வலி ....!!! + கவிப்புயல் இனியவன் இரு வரிக்கவிதை

ஒரு நாள் அழுவாய் ....!!!

காதலித்துப்பார் ஆரம்பத்தில் சிரிப்பாய் .... என்னைப்போல் ஒரு நாள் அழுவாய் ....!!! @@@ இதமாக இருந்த இதயத்தை .... இதய சோலையாக மாற்றும் காதல் ...!!! + கவிப்புயல் இனியவன் இரு வரிக்கவிதை

வாழ்க்கை சிறக்கும்

அன்று வேப்பெண்ணெய் தந்தாள் இனித்தது .... இன்று கற்கண்டு தந்தாள் கசக்கிறது ....!!! ----- காற்றிருந்தால் தான் பட்டம் பறக்கும் காதல் இருந்தால் தான் வாழ்க்கை சிறக்கும்

கவிப்புயல் இனியவன் இரு வரிக்கவிதை

காதல் ஒரு வழி பாதை புரிந்து கொள்  நினைக்க தெரியும் மறக்க தெரியாது....!!! ----- உன்னோடு வாழவும் துடிக்கிறேன்.... மண்ணோடு மடியவும் துடிக்கிறேன் ....!!! ----- உதடு சிரிக்கிறது ... இதயமோ அழுகிறது ......!!! ------ + கவிப்புயல் இனியவன்  இரு வரிக்கவிதை