இடுகைகள்

ஜனவரி 10, 2018 இலிருந்து இடுகைகளைக் காட்டுகிறது

முடிந்த கதை....!

பட்ட மரத்தில் பட்டாம் பூச்சிக்கு... என்ன வேலை....? என்னை..... பட்ட மரமாக்கி விட்டாய்....... இப்போ........ பறக்கத்துடிக்கும் பட்டாம் பூச்சி -நீ.........! கனவுகளுக்கும்..... கற்பனைகளுக்கும் ...... இந்த மரம் பொருத்தமில்லை ... தயவு செய்து....... மரத்தை மாற்றிவிடு ...! பிரிந்து சேரத்துடிக்கும் இதயம் ............ உடைந்த பானையின்..... முடிந்த கதைதான்....! @ கவிப்புயல் இனியவன் வலிக்கும் இதயத்தின் கவிதைகள்