இடுகைகள்

ஜனவரி 13, 2016 இலிருந்து இடுகைகளைக் காட்டுகிறது

நிலாவை தூக்கி எறிய .....

நிலாவை தூக்கி எறிய ... ஒன்றும் பிரம்மசாரியல்ல .... நிலவையே நினைத்து... வாழ கன்னி ....... ராசிக்காரணுமில்லை....!!! நிலவு இன்பமானது நிலாவை நிலாவாக ... நிதானத்துடன் நிலாவை ... ரசித்தால் -நிலவு குளிர்ச்சியானது .....!!! அளவுக்கு மீறினால் அமிர்தமும் நஞ்சு ... நிலாவை அளவுக்கு மீறி ... ரசித்தால் குளிரும் நிலா ..... சுடாது - சுட்டெரிக்கும் ......!!!