இடுகைகள்

நவம்பர் 18, 2016 இலிருந்து இடுகைகளைக் காட்டுகிறது

கவி நாட்டியரசர் , கவிப்புயல்

நானும் அழகாய் இருக்கிறேன் என்னை சுற்றியும் அழகான பெண்கள் கண் மூடி இருக்கிறேன் & சிந்திக்க வைப்பதே ஹைக்கூ கவி நாட்டியரசர் , கவிப்புயல் கே இனியவன் @@@ நடிகைக்கு கவர்ச்சி துளி நாற்று நடுப்பவனுக்கு உழைப்பு துளி வியர்வை & சிந்திக்க வைப்பதே ஹைக்கூ கவி நாட்டியரசர் , கவிப்புயல் கே இனியவன்

சிந்திக்க வைப்பதே ஹைக்கூ

சடப்பொருளும் என் வீட்டில் கவிதை எழுதுகிறது பேனா & சிந்திக்க வைப்பதே ஹைக்கூ கவி நாட்டியரசர் , கவிப்புயல் கே இனியவன் @@@ ஒரு மரத்தை கூட காணவில்லை வறண்ட ஊரின் பெயர் பூந்தோட்டம் & சிந்திக்க வைப்பதே ஹைக்கூ கவி நாட்டியரசர் , கவிப்புயல் கே இனியவன்

உன்னை விட்டு பிரிவேன்....?

ஏன் ஏங்குகிறாய் ..... உன் அருகில் தானே .... எப்போதும் இருக்கிறேன் .... திரும்பிப்பார்  இருக்கிறேன் .... முன்னே பார் இருக்கிறேன் .... அருகில் பார் இருக்கிறேன் ..... தொலைவில் பார் இருக்கிறேன் .... நீ பார்க்கும் இடமெல்லாம் .... நான் இருக்கிறேன் ..... நீ என்னில் பாதியான சக்தி ... சிவன் நான் எப்படி .... உன்னை விட்டு பிரிவேன்....? & தேனிலும் இனியது காதல் +++++++++++++++++++++++++++ கவி நாட்டியரசர் , கவிப்புயல் ++++++++உங்கள்++++++++++++ ^^^^^^கே இனியவன்^^^^^^^^^

உயிரேகாலை வணக்கம்

நீ ... என் இதயம் ... உன்னை விட்டு ... எப்படி பிரிவேன் இறப்புக்கு முன் ....? காலை வணக்கம் ... என் உயிரே ..... சூரியன் போல் .... பிரகாசமாய் இரு .... உன்னில் ஒளி .... பெரும் சந்திரன் நான் .....!!! & ........காலை வணக்கம்......... கவிப்புயல் இனியவன் கவி நாட்டியரசர் இனியவன்