இடுகைகள்

மார்ச் 7, 2017 இலிருந்து இடுகைகளைக் காட்டுகிறது

இருந்தென்ன வாழ்ந்தென்ன ....?

சாதாரண .............. கண்ணுக்கும் ................ காதல் கண்ணுக்கும் .................. வித்தியாசம் ............... கண்டு பிடிக்காதவன் .............. முட்டாள் .................! துடிக்காத இதயமும் ............... காதல் இல்லாத இதயமும்.......... ஒன்றுதான்............... இருந்தென்ன வாழ்ந்தென்ன ....? & கவிப்புயல் இனியவன்

உன்னோடு வாழ்ந்தவன்

உன்னோடு வாழ்ந்தவன் இப்போ உன் நினைவோடு மட்டுமே வாழ்கிறேன் ........! உன்னை நேரே .............. காதலிக்க முடியாது............. கவிதையால்................ காதலிக்கிறேன் .................! & கவிப்புயல் இனியவன்