இடுகைகள்

செப்டம்பர் 10, 2016 இலிருந்து இடுகைகளைக் காட்டுகிறது

முழு முதல் கடவுள் .....!!!

என் சராசரி அறிவை ..... சாதனையாளர் கற்கும் .... கூடத்தில் என்னையும் ..... கற்பிக்கவைத்து ..... என்னை இன்று ஒரு ..... சாதனையாளனாக்கிய ..... என் ஆசானே எனக்கு ...... முழு முதல் கடவுள் .....!!! & கவிப்புயல் இனியவன் இவை எனக்கு சிறந்தவை -07 தொடரும் ...

ஹைக்கூக்கள் மூன்று

என் சந்ததிக்காக குழிதோண்டுங்கள் இரந்து மன்றாடி கேட்கிறது மரம் ^^^ ஹைக்கூ 01 ^^^ முதல் தேதிமுதல் வளர்பிறை பதினைந்தாம் தேதி முதல் தேய்பிறை மாத சம்பளம் ^^^ ஹைக்கூ 02 ^^^ வாழ்க்கை ஒரு சுமை குழந்தை வயதில் கற்பிக்கப்படுகிறது பள்ளி புத்தகப்பை ^^^ ஹைக்கூ 03 கவிப்புயல் இனியவன்

பள்ளி புத்தகப்பை-ஹைக்கூ

வாழ்க்கை ஒரு சுமை குழந்தை வயதில் கற்பிக்கப்படுகிறது பள்ளி புத்தகப்பை ^^^ ஹைக்கூ கவிப்புயல் இனியவன்

ஹைக்கூ

என் சந்ததிக்காக குழிதோண்டுங்கள் இரந்து மன்றாடி கேட்கிறது மரம் ^^^ ஹைக்கூ கவிப்புயல் இனியவன்