இடுகைகள்

ஜூலை 11, 2016 இலிருந்து இடுகைகளைக் காட்டுகிறது

உன் இதயம் மர்மதேசம்

உன் இதயம்.... மர்மதேசம் ...... புரியாத புதிர் -நீ ....!!! நடந்துவந்தேன் வீதியால் -உன் சிரிப்பில் தடக்கி விழுந்துவிட்டேன் ....!!! காதல் கிணற்றில் .... மூச்சு திணறுகிறேன்..... காப்பாற்றுவாய் .... என்றால் அமுக்கி ... விடுகிறாய் ......!!! & முள்ளில் மலர்ந்த பூக்கள் கஸல் கவிதை கவிப்புயல் இனியவன் 1035

காதல் உறவாகப்போகிறாய் .....?

காதலில் பூக்கள் சிரித்ததை விட வாடியதுதான் அதிகம் .......!!! நான் கண்ணால் ... காதல் கோலம் .... போடுகிறேன் -நீ கண்ணீரால் ..... அழிக்கிறாய்.....!!! உனக்கு நான் காதலன் உறவு நீ எனக்கு எப்போ ...? காதல் ....... உறவாகப்போகிறாய் .....? & முள்ளில் மலர்ந்த பூக்கள் கஸல் கவிதை கவிப்புயல் இனியவன் 1034

வெளிச்சமாக இருக்கவா ..?

உன் காதலை .. நான் பெறுவதற்கு ... விளக்காக இருக்கவா ..? வெளிச்சமாக இருக்கவா ..? விளக்காக இருந்தால் .. ஊதி நூர்கிறாய் ... வெளிச்சமாக இருந்தால் .. ஓடி ஒழிக்கிறாய் ....!!! காதல் மனத்தால் .. கட்டும் கோயில் .. சாமி யார் ..? பூசாரியார் ..? நீதான் முடிவு சொல் ...!!! கஸல்