இடுகைகள்

செப்டம்பர் 8, 2014 இலிருந்து இடுகைகளைக் காட்டுகிறது

வலிக்கும் இதயத்தின் கவிதைகள்

கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மறந்து வருகிறேன் உன் முகத்தை ...!!! மறக்க மறக்க ஊற்றாய் வருகிறது உன் நினைவுகள் ...!!! காதல் என்றால் வலி இருக்கலாம் வலியே காதலாக இருக்குதடி என் வாழ்வில் ...!!!

நீ எப்படி மாறப்போகிறாய்...?

எல்லோரும் விரும்பும் வண்ணாத்தி பூச்சியின் தொடக்கம் .... எல்லோரும் வெறுக்கும் புழு வடிவம் ....!!! நீ இப்போ எப்படி இருக்கிறாய் என்பது .. முக்கியமில்லை -நீ எப்படி மாறப்போகிறாய்...? + + மன தைரிய கவிதைகள் கடுகு கவிதை 

சுமத்தும் குணத்தை அழித்து விடு ....!!!

உனக்கு ஒரு தோல்வி ... துன்பம்... பின்னடைவு... என்றால் அதில்... உன் பங்கு என்ன ... கண்டு கொள் ......!!! பிறர் மீதி பழி சுமத்தும் குணத்தை அழித்து விடு ....!!! + + மன தைரிய கவிதைகள் கடுகு கவிதை

கவனமாக செயல் படு ....!!!

இரத்தத்தால் ... சூழ்ந்திருக்கும் ... இதயத்தில் தான்... கொலைவெறியை ... தூண்டும் எண்ணமும் ... உண்டு .....!!! இரத்த தானம் செய்யும் எண்ணமும் உண்டு ...!!! கவனமாக செயல் படு ....!!! + + மன தைரிய கவிதைகள் கடுகு கவிதை

தொழிலாக்கி விடாதே

முன்னேற்றத்தின் ... உரம் வறுமை .....!!! வறுமையை தொழிலாக்கி விடாதே .... தொழில் அதிபர்கள் .. அனைவரும் ... வறுமையில் இருந்து ... வந்தவர்களே ...!!! + + மன தைரிய கவிதைகள் கடுகு கவிதை

மன தைரிய கவிதைகள்

நீ  தீ பெட்டிக்குள்  இருக்கும் தீக்குச்சி  இரு ....!!! உன்னை தீண்டாதவரை  பொறுமையாய் இரு ... தீண்டிய பின்பு ... தீயாய் இரு .....!!! + + மன தைரிய கவிதைகள்  கடுகு கவிதை