இடுகைகள்

ஆகஸ்ட் 6, 2015 இலிருந்து இடுகைகளைக் காட்டுகிறது

எனக்கு ஆகாரம் .

தினமும் உன் நினைவுகள் தான் எனக்கு ஆகாரம் ... உன்னை பற்றிய கவிதையே எனக்கு ஊட்ட சத்து ...!!! + காதல் சிதறல் கே இனியவன்

விட்டு சென்று விட்டாய் என்னை ...!!!

தொட்டு செல்லும் காற்றுபோல் ... தொட்டு சென்றுவிட்டாய் காதலில் ... விட்டு செல்லும் மூச்சைபோல் ... விட்டு சென்று விட்டாய் என்னை ...!!! + காதல் சிதறல் கே இனியவன்

எனக்கு பகையாக இருகிறது ...

உன் செயல்கள் யாவும் .... எனக்கு பகையாக இருகிறது ... என்றாலும் ... உன் நினைவுகள் என்றும் ... எனக்கு பசுமையானவை ....!!! காதல் நாணயத்தின் ... இருபக்கம்தான் ....!!! + காதல் சிதறல் கே இனியவன்

காதல் சிதறல்

காதலின் வலிமை எப்போது புரியும் ...? காதலின் பிரிவின் .... போதுதான் ....!!! நீ அருகில் இருக்கும் ... நினைவுகளை விட ... விலகியிருக்கும் ... நினைவுகள் சுகமானது ...!!! + காதல் சிதறல் கே இனியவன்

நீ வாடிவிட்டாய் ....

நீ மரத்தின் வேர் .... நான் வெறும் கிளை .... நீ வாடிவிட்டாய் .... நான் பசுமையாய் ... இருக்கிறேன் ....!!! கானல் நீர் ... கேள்விப்பட்டேன்   .. என் காதலில் ... உணர்ந்தேன் ....!!! என் நினைவுகள் ... உனக்கு நீர் குமிழி ... எனக்கு நினைவுகள் .... நீ அருவி ....!!! + கவிப்புயல் இனியவன் தொடர் பதிவு கஸல் கவிதை ;833

உன் இதய கதவை ...

என் இதயம் ... காதல் மயானம் .... நீ இதயத்தில் இன்னும் ... மூசு விட்டுக்கொண்டே .... இருகிறாய் ....!!! உன் இதய கதவை ... பலமுறை தட்டினேன் .... என்னை  பூட்டிவிட்டாய் .... திறந்துவிடு கதவை ...!!! உன் மறதிதான் ... எனக்கு இன்பம் ... கவிதையை வடிகிறேனே....!!! + கவிப்புயல் இனியவன் தொடர் பதிவு கஸல் கவிதை ;832

உன்னை தேடுகிறேன் ....!!!

உன்னை நான் மன்னிக்கிறேன் ,,,, எனக்கு வலிகளை... உன்னை அறியாமலே ... தருகிறாய் ....!!! உன் சின்ன குழிவிழும் ... சிரிப்புத்தான் என்னை ... அடையாளம் அற்றவனாக்கியது .... என்னை தொலைத்து உன்னை தேடுகிறேன் ....!!! நீ கண் சிமிட்டும் நேரம் .... ஒவ்வொரு நொடி இறக்கிறேன் நீ கண் மூடினால் ....? + கவிப்புயல் இனியவன் தொடர் பதிவு கஸல் கவிதை ;831