இடுகைகள்

மே 5, 2016 இலிருந்து இடுகைகளைக் காட்டுகிறது

" அ " முதல் " ஃ" வரை காதல் ...!!!

" அ " முதல் " ஃ" வரை காதல் - ( அ )  ...!!! ------ அ கிலத்தில் உனக்கான .... அ ன்புக்காதலி பிறந்து விட்டாள்... அ வள் யார் எப்போது கிடைப்பாள்....? அ வதிப்படாதே அவஸ்தை படாதே .... அ வதார புருஷர் போல் தோன்றுவாள் ...!!! அ வளிடம் இதயத்தை கொடு .... அ வளையே இதயமாக்கு ..... அ வளிடம் நீ சரணடை .... அ வள் தான் உன் உயிரென இரு அ வளுக்காய் உயிர் வாழ்ந்துடு ....!!! " அ " முதல் " ஃ" வரை காதல் ...!!!

நினைத்துப்பார் ...!!!

எனக்கு ஒரே ஒரு .... உதவி செய்வாயா ...? எனக்காக ஒருமுறை .... தனியே இருந்து .... என் நினைவுகளை ... நினைத்துப்பார் ...!!! உன் கண்ணில் .... நீர் அருவியொன்று .... நிச்சயம் ஓடும் ....!!! ^ வலிக்கும் இதயத்தின் கவிதை கவிப்புயல் இனியவன்

நீ வாழ்ந்தாலும் ....

என்னை ...... வெறுப்பதுதான் .... உனக்கு இன்பம் என்றால் .... உன் வெறுப்பை கூட .... ஏற்றுக்கொள்வேன் .....!!! எங்கே நீ வாழ்ந்தாலும் .... எத்தனை காலம் ஆனாலும் .... என் நினைவுகள் ...... உன்னை ... ஒட்டியபடியே வாழ்வாய் ....!!! ^ வலிக்கும் இதயத்தின் கவிதை கவிப்புயல் இனியவன்

வலிக்கும் இதயத்தின் கவிதை

உன் மீது வைத்த ... காதலுக்கு எனக்கு சொன்ன .... வார்த்தை -நீ வேண்டாம் ... போய் விடு ......!!! உன்னை விட்டு ... நான் விலகுகிறேன் ... என்னை போல் உன்னை .... நேசிப்பவர் யாரும் .... இருக்க மாட்டார்கள் ... என்பதை நிச்சயம் .... உணர்வாய் .....!!! ^ வலிக்கும் இதயத்தின் கவிதை கவிப்புயல் இனியவன்