இடுகைகள்

மே 27, 2017 இலிருந்து இடுகைகளைக் காட்டுகிறது

சின்ன சின்ன காதல் வரிகள்

சின்ன சின்ன காதல் வரிகள் -------------- என்ன கொடுமை பார்த்தாயா ......? உனக்குள் நானும் .... எனக்குள் நீயும் .... இருந்துகொண்டு ....... பிரிந்து விட்டோம் என்கிறோம்........! ^^^ நான் உயிரோடு ... இறக்க விரும்புகிறேன் ... தயவு செய்து என்னை .... காதலித்து விடு ....! ^^^ கண்ணில் காதலாய் ... விழுந்தாய் ... கண்ணீரால் நனைகிறது ... இதயம் ....! ^^^ நீ மறுத்தது ... என் காதலை இல்லை ...  ஊசலாடும் உயிரை .... ஒருமுறை நினைத்து பார் ....! ^^^ உன் வரவு என் பிறப்பு .... உன் பிரிவு என் இறப்பு .... என் நினைவஞ்சலியில்.... வாசகங்கள் ....! ^^^ கவிப்புயல் இனியவன்

அனைத்தையும் காதல் செய்கிறேன்

அனைத்தையும் காதல் செய்கிறேன் ---------------------------------------------- கோபப்படாமல் இருப்பதற்கு....! வெறுப்பில்லாமல் வாழ்வதற்கு....! பொறாமைப்படாமல் இருப்பதற்கு...! மனக் கவலையின்றி வாழ்வதற்கு ...! உடல் நலத்தோடு இருப்பதற்கு...! அமைதியோடு வாழ்வதற்கு...! மகிழ்வோடு வாழ்வதற்கு...! உழைத்து கொண்டே இருப்பதற்கு...! அறிவை தேடிக்கொண்டே இருப்பதற்கு...! தியானித்துக்கொண்டு இருப்பதற்கு...! எல்லாவற்றையும்காதலித்து கொண்டு ....... வாழ்வோமாக.......................! காதல் தனித்து பால்கவர்ச்சியல்ல.......! ^^^ கவிப்புயல் இனியவன் அனைத்தையும் காதல் செய்கிறேன்