இடுகைகள்

ஆகஸ்ட் 5, 2017 இலிருந்து இடுகைகளைக் காட்டுகிறது

ஏன் இப்போ மின் வெட்டு ..?

உன் கண்ணீல் மின்சார சக்தி என் இதயத்தில் மின் அதிர்வு ஏன் இப்போ மின் வெட்டு ..? ------- நீ தரும் வலியை யாருடன் பரிமாறுவேன் உன்னிடம் கூட சொல்ல முடியாமல் தவிக்கிறேன் ------ கவிப்புயல் இனியவன்