இடுகைகள்

ஏப்ரல் 9, 2017 இலிருந்து இடுகைகளைக் காட்டுகிறது

காதல் தராசு ......

உன் ........ காதலுக்கு நன்றி........... என்னை விட்டு பிரிந்தாலும்............. நீ தந்த காதல் என்னோடு..... இருப்பதால் தான் நான்....... உயிரோடு இருகிறேன்.............! ஒரே ஒரு மாற்றம் ........ பனித்துளிபோல் சில்...... என்றிருந்த என் இதயத்தை..... பாலவனமாக்கிவிட்டாய்........! & கவிப்புயல் இனியவன் வலிக்கும் இதயத்தின் கவிதை கவிதை எண் - 196 $ உடலால் நீ என்னை..... பிரிந்தாலும்....... இதயத்தில் பத்திரமாய்...... இருகிறாய்........... காதல் தராசு ...... சமமாக இருகிறது...... ! காதலில் சேர்ந்து..... வாழ்பவர்களும் ...... பிரிந்து வாழ்பவர்களும்..... சமமாய் இருப்பதால்.... காதல் தராசு ...... சமமாக இருகிறது...... ! & கவிப்புயல் இனியவன் வலிக்கும் இதயத்தின் கவிதை கவிதை எண் - 197