இடுகைகள்

ஜூன் 24, 2016 இலிருந்து இடுகைகளைக் காட்டுகிறது

கலங்கியிருக்க மாட்டேன்....!!!

பிரிவை விட கொடுமை ..... காதலில் மௌனம் ...... மௌனத்தை விட கொடுமை .... காதலில் சந்தேகம் ....!!! உன்னை கனவில் .... மட்டும் காதலித்திருந்தால் .... கலங்கியிருக்க மாட்டேன்.... நினைவில் மட்டும் .... காதலித்திருந்தாலும் ..... கலங்கியிருக்க மாட்டேன்....!!! உன்னை உயிராய் காற்றாய் காதலித்து ..... அவஸ்தைப்படுகிறேன் .....!!!  ^^^ வலிக்கும் இதயத்தின் கவிதை கவிப்புயல் இனியவன்

உன்னை காதலித்தேன் .... !!!

படம்
எவரோடும் வாழலாம் .... என்றிருந்திருந்தால் .... காதல் தேவையில்லை ....!!! உன்னோடு மட்டுமே .... நான் வாழவேண்டும் .... உனக்காகவே நான் .... வாழவேண்டும் ..... என்பதால்  உன்னை.... காதலித்தேன் .... !!! இப்போ .... உனக்காகவும் வாழ .... முடியவில்லை ..... எனக்காக வாழவும் .... முடியவில்லை ..........!!! ^^^ வலிக்கும் இதயத்தின் கவிதை கவிப்புயல் இனியவன்