இடுகைகள்

ஜனவரி 9, 2018 இலிருந்து இடுகைகளைக் காட்டுகிறது

இதய அறைக்குள் .....

தமிழ் மொழியே...... முதல் மொழி..... உன் விழிகள் பேசும்.... மொழியே...... உலக மொழி .........! @ நீ ..... சிப்பிக்குள் ....... முத்தைப்போல் ..... என்....... இதய அறைக்குள் ..... இருக்கிறாய் ....! @ கவிப்புயல் இனியவன் கவிதைத்துளிகள்