இடுகைகள்

பிப்ரவரி 9, 2017 இலிருந்து இடுகைகளைக் காட்டுகிறது

முடிந்தால் உன் இதயத்தை.....

இப் பிறப்புக்கு ....... எனக்கு கிடைத்த ..... பாவ விமோசனம் நீ.....!!! என்னை பார்த்ததும்...... முகம் திருப்புகிறாய்........ முடிந்தால் உன் இதயத்தை..... திருப்பு...................!!! நான் விடும் மூச்சு..... உன்னை சுடும் என்று..... சந்தோசப்படவில்லை.... சுட்டு விடுமோ என்று..... பயப்பிடுகிறேன்...............!!! & கவிப்புயல் இனியவன் இறந்தும் துடிக்கும் இதயம் காதல் கஸல் 09

நீயோ குறுங்கதை......

காதலில் நான் நாவல்... நீயோ குறுங்கதை...... என்றாலும் சுவையாக..... இருக்கதானே செய்கிறது....!!! எனக்கு தெரியும்.... நம் காதல் தோற்கும்.... என்றாலும் காதல் .... செய்தேன் நினைவோடு..... வாழ்வதற்கு...........!!! நினைவுகள் உனக்கு..... குப்பையாக இருக்கலாம்..... நான் குப்பை தொட்டியாக..... இருந்து விட்டு போகிறேன்....!!! & கவிப்புயல் இனியவன் இறந்தும் துடிக்கும் இதயம் காதல் கஸல் 08