இடுகைகள்

அக்டோபர் 5, 2016 இலிருந்து இடுகைகளைக் காட்டுகிறது

சின்ன கிறுக்கல்கள்

நீ ..... அருகில் இருந்தால் ... நீதந்த வலி கூட ....... தெரியவில்லை ......!!! நீ அருகில் .... இல்லாததால்..... இதயத்தின் துடிப்பு கூடவலிக்கிறது ...!!!! & சின்ன கிறுக்கல்கள் கவிப்புயல் இனியவன்