இடுகைகள்

ஏப்ரல் 4, 2017 இலிருந்து இடுகைகளைக் காட்டுகிறது

நானோ சிக்கி தவிக்கிறேன் ...!

பேச்சும் மூச்சுமாய் .... இருந்த நம் காதல் ... இறுதி மூச்சை இழுத்த .. வண்ணம் இருக்கிறது ....!!! & சின்ன சின்ன கவிதைகள் கவிப்புயல் இனியவன் & சிலந்தி வலைபோல் ... அழகாக இருக்கிறது நம் காதல் -. நானோ சிக்கி தவிக்கிறேன் ...! & சின்ன சின்ன கவிதைகள் கவிப்புயல் இனியவன்

சின்ன சின்ன கவிதைகள்

என்னவளே ... நீ காலை மாலை பூக்கும் ... மலராக இருந்து விடு ... அப்போதுதான் வாடவேமாட்டாய் ...! &&& உன் .... வாழ்க்கைக்காக ... என் வாழ்க்கையை..... பறித்தவள் -நீ சந்தோசமாய் இரு .......! &&& ஒவ்வொருவனுக்கும் ... அவனவன் காதல் தான் ... ஆயுள் பாசக்கயிறு .....! & சின்ன சின்ன கவிதைகள் கவிப்புயல் இனியவன்