இடுகைகள்

ஜூலை 13, 2016 இலிருந்து இடுகைகளைக் காட்டுகிறது

உன்னை நினைத்தபடி வாழ‌....!!!

உள்ளத்தில் காதல்.....! வேண்டாம் ‍போதும்..... அவஸ்தை...... தயவு செய்து இன்னும்...... கொஞ்சம் காயப்படுத்து..... உன்னை நினைத்தபடி வாழ‌....!!!  ஒவ்வொரு இமை.... சிமிட்டலும் உன்னை.... நான் இழப்பதாகவே.... வருந்துகிறேன்... கண்சிமிட்டும் ... நேரம் வராதே....!!! காதல் என்பது.... உடல் முழுவதும்.... உள்ளமாக‌ மாறும்... இயற்கை நிகழ்வு.....!!! கஸல்;137

உடைத்தது நீ

மனம் உன் பார்வையால் உடைந்து சிதறி விட்ட்து கவலைப்படவில்லை உடைத்தது நீ காதலில் மின் சுழற்சியில் வருவதுபோல் வருகிறாய் எப்போது நிரந்தரமாக‌ வரப்போகிறாய் ...? உன் அன்பு உன்னையும்..... கடந்து என்மீது பட்டதால்.... இந்தவலி.....!!! கஸல் ;136

என் இதயத்தை பார்ப்பேன்

வயலில் புற்கலாக‌ வளர்கின்றன‍ நான் பசுவாக‌ நின்று மேய்கிறேன் கண்சிமிட்டும் நேரம் பார்த்துவந்தாய் நான் புகைப்படமாக‌ உன்னை வைத்திருக்கிறேன் இதயத்தில் கண்ணில் உன்னை இனிபார்க்க‌ துடிக்க‌ மாட்டேன் என் இதயத்தை பார்ப்பேன் கஸல் ;135