இடுகைகள்

நவம்பர் 23, 2016 இலிருந்து இடுகைகளைக் காட்டுகிறது

அவள் கண்ணீரில் ......!!!

ஆழம் .... அதிகமில்லைதான் .... என்றாலும் .... விழுந்துவிட்டேன் ..... அவள் கன்னக்குழியில் ...!!! தண்ணீர் ..... அதிகம் இல்லைத்தான்.... என்றாலும்... நனைந்துவிட்டேன்...... அவள் கண்ணீரில் ......!!! & கவிப்புயல் இனியவன் தேனிலும் இனியது காதலே காதல் கவிதைகள்

தனியே இருந்து சிரிக்கிறேன் ...

இனியவன் .......!!! ---------------- அது எப்படி நீ மட்டும் .. சாதாரணமாக வந்துபோகிறாய் ....? நானோ உன்னை கண்டவுடன் ... காற்றில் பறக்கிறேன் ... கனவில் மிதக்கிறேன் ... தனியே இருந்து சிரிக்கிறேன் ... இனியவளே .......!!! ----------------- போடா அம்மு ....... நீ வேதனை மட்டும் ...... படுகிறாய் ...நானோ .. உன்னை கண்டவுடனேயே செத்து செத்து பிழைப்பதை யாரறிவார் ...? & கவிப்புயல் இனியவன் தேனிலும் இனியது காதலே காதல் கவிதைகள்