இடுகைகள்

ஜனவரி 25, 2016 இலிருந்து இடுகைகளைக் காட்டுகிறது

உன்னைகாதலித்து விடுவதே

உன்னை எப்போது ... சந்தித்தேனோ அன்றே .... நம்பிவிட்டேன் .... மறு ஜென்மத்தை ....!!! என் ஜென்மத்தின்  .... நோக்கம் உன்னை .... காதலித்து விடுவதே ....!!! ^^^ மின் மினிக் கவிதைகள் கவிப்புயல் இனியவன்

மின்மினியாய் வந்தாள்....!!!

விளக்கை ஏற்றினேன் .... விட்டில் பூச்சியாய் வந்தாள் ....!!! விளக்கை அணைத்தேன் .... மின்மினியாய் வந்தாள்....!!! ஒவ்வொரு பொழுதும் .... அவள் வடிவம் மாறுகிறது .... பச்சோந்திபோல்....!!! ^^^ மின் மினிக் கவிதைகள் (SMS கவிதை) கவிப்புயல் இனியவன்